In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 15 augustus 2011

Actiegroepen kraken plan Oostvlietpolder

Door onze verslaggever

leiden - ’t Is mooi dat Leiden geen bedrijventerrein wil in de Oostvlietpolder. Maar met de plannen in de Structuurvisie Leiden 2025 dreigt de gemeente Leiden de ’weidevogelrijkdom definitief om zeep te helpen’.

Dat schrijven veertien bewoners- en actiegroepen uit Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude en Wassenaar in een brief aan burgemeester en wethouders van Leiden.

Volgens de Structuurvisie moet de Oostvlietpolder een schakel zijn tussen recreatiegebied Vlietland en de parken Cronesteyn, De Bult en Matilo. Met de aanleg van de Rijnlandroute zoals die in de visie is opgenomen, wordt dat volgens de briefschrijvers onmogelijk. Hoe de polder nog verbonden is met het Groene Hart na de verbreding van de A4 is de bewoners- en actiegroepen ook een raadsel.

De aanleg van een bos langs de Rijnlandroute, zoals bepleit in de Structuurvisie, leidt volgens de briefschrijvers tot het ’om zeep helpen’ van het leefgebied van de weidevogels. Ook het plan om met horeca en verkoop van streekartikelen ’de aantrekkelijkheid van de Oostvlietpolder voor anderen te vergroten’, vindt geen genade in de ogen van de veertien groepen. Zij pleiten ervoor de vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder bij die plannen te betrekken.

http://www.leidschdagblad.nl/nieuws/regionaal/leidenenregio/article10809251.ece/Actiegroepen-kraken-plan-Oostvlietpolder-