In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 12 augustus 2011

Zuid-Holland wil veel minder huizen bouwen

Door onze verslaggever

rotterdam - Gemeenten in het Groene Hart, de Hoeksche Waard en op Goeree-Overvlakkee moegn tot 2020 veel minder woningen bouwen dan ze zouden willen. De komende tien jaar is in die regio's behoefte aan 8600 woningen, terwijl er plannen zijn voor 20.000 huizen.

Dat stellen Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland in de woonvisie 2011-2020. De provincie vraagt daarnaast gemeenten in het stedelijk gebied slechte woningen in een hoger tempo te renoveren.

Ook Zuid-Holland ontkomt er niet aan. De bevolking krimpt daar vanaf 2030, maar in het Groene Hart, op Goeree-Overvlakkee en in de Hoeksche Waard neemt de bevolking nu al af.

"Voor heel Zuid-Holland wil de provincie komen tot de bouw van meer woningen voor alleenstaanden en eenouderhuishoudens, omdat de vraag naar dit type woningen flink groeit", aldus Gedeputeerde Staten.

De Woonvisie zal nog worden voorgelegd aan Provinciale Staten voor definitieve vaststelling.

http://www.zuid-holland.nl/contentpagina.htm?id=82093