In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 12 augustus 2011

Brandbrief oppositie N11-West

Door Binnert Glastra

voorschoten - Veertien actiegroepen, buurtclubs en verenigingen die de Rijnlandroute liever niet aan de zuidkant van Leiden en door Voorschoten zien aangelegd, hebben een brandbrief geschreven aan gedeputeerde staten. Daarin uiten zij hun kritiek op het plan en vragen zij het provinciebestuur die mee te nemen in de afweging voor een tracé.

De kritiek van de verenigde tegenstanders van dit N11-Westtracé is is de provincie bekend.

Maar de commissie Milieu Effect Rapportage, die het tracé voor de provincie vergelijkt met het alternatieve tracé door Leiden, mogelijk niet, zo vrezen de briefschrijvers. En zelfs al is dat wel zo, dan mag de commissie de kritiek niet gebruiken omdat ze die niet op de officieel juiste manier ontving.

De briefschrijvers vragen het provinciebestuur alsnog te regelen. Dat moet snel, want de provincie wil binnenkort een keuze maken. Gebeurt het niet, dan is er volgens de verenigde tegenstanders geen zorgvuldige en eerlijke vergelijking te maken tussen de twee tracés.

Volgens de briefschrijvers worden in de plannen bijvoorbeeld verouderde cijfers gebruikt over de ontwikkeling van zaken als bevolkingsgroei, toename van autoverkeer en kantorenbehoefte. Verder neemt de provincie volgens de tegenstanders onterecht allerlei zaken aan over de mate van luchtvervuiling die de weg veroorzaakt.

De briefschrijvers constateren verder een schromelijk gebrek aan kennis van de natuur- en milieuaspecten in eerdere onderzoeksrapporten voor de plannen. Archeologische resten, cultuurhistorische aspecten en bijzondere flora en fauna zijn belangrijk en volgens de briefschrijvers ook aanwezig, maar komen volgens hen nauwelijks aan de orde. Bovendien zou de provincie een verkeerde boortechniek gebruikt hebben om archeologische resten te zoeken.

Ten slotte betogen de briefschrijvers dat de ontwerpers van het alternatief Churchill Avenue - een door burgers bedacht tracé door Leiden - voldoende tijd moet krijgen.

Pas als dat ontwerp net zo uitgewerkt is als dat van de provincie, kan een eerlijk vergelijk getrokken worden.