In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 21 juli 2011

Campagne Churchill Avenue op volle toeren

Door Aad Rietveld

leiden - De inhoud was al op 9 juni bekend. Toch kwamen burgemeester Jeroen Staatsen (Voorchoten), wethouder Robert Strijk (Leiden) en directeur Gert Zandsteeg van de Kamer van Koophandel gisteren naar het stadhuis in Leiden om een rapport over de economische effecten van de Churchill Avenue in ontvangst te nemen.

Het team dat de aanleg van een ondertunnelde RijnlandRoute op de plek van de Churchilllaan prommot - team Churchill Avenue - is een laatste promotieoffensief begonnen. Vermoedelijk in september nemen provincie en kabinet een besluit over een jaren slepende kwestie: de aanleg van een nieuwe verbinding tussen de A4 en A44.

Gedeputeerde Staten en verkeersminister Melanie Schultz kiezen tot dusverre voor de variant 'Zoeken naar balans': een nieuwe provinciale weg langs de Stevenshof en dwars door Voorschoten. Dat zou een domme keuze zijn, benadrukte Rob van Engelenburg van team Churchill Avenue gisteren bij de overhandiging van de 'Eerste uitkomsten economische effect rapportage', een onderzoek van de TU Delft waarin de gevolgen van Zoeken naar balans en de Churchill Avenue voor winkelcentra en bedrijventerreinen in Leiden en Voorschoten naast elkaar worden gezet. "Want op het gebied van milieu en veiligheid had de Churchill Avenue al een plusje, en nu dus ook op het gebied van economische potentie."

Maar nu moet dat rapport van de TU Delft nog bij de juiste mensen terecht komen: raadsleden, statenleden, Kamerleden en andere mensen die invloed hebben op de besluitvorming. "We willen het overal op de agenda hebben", zei Van Engelenburg. Burgemeester Jeroen Staatsen van Voorschoten, verklaard voorstander van Churchill Avenue, gaf aan dat hij wilde meedenken over een communicatieplan.

Het worden spannende weken voor het team Churchill Avenue. De gemeente Leiden bepaalt eind augustus welk trace voor de Rijnlandroute haar voorkeur heeft, daarna volgen provincie en kabinet. Van Engelenburg blijft hoopvol. "De wedstrijd wordt op de meet beslist. Wij hopen op een eerlijke objectieve besluitvorming."

Staatsen maakt zich daar niet veel zorgen meer over. "Tot voor kort was het nog een ondoorzichtige besluitvorming, een soort wildwest. Maar er wordt nu wel open en eerlijk gesproken over alternatieven en voors en tegens".