In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 18 juli 2011

Onzekerheid kruisingen Rijnlandroute

Gedeputeerde De Bondt doet Katwijk geen toezegging

Door Rob Onderwater

katwijk/regio - Het is nog lang niet zeker dat Katwijk de zo gewilde ongelijkvloerse kruisingen krijgt langs de Rijnlandroute. Die zijn volgens de gemeente broodnodig om het verkeer uit de nieuwe woonwijk op Valkenburg te ontsluiten. Katwijk tilt zwaar aan de kruisingen, maar gedeputeerde Ingrid de Bondt doet geen enkele toezegging.

De Bondt was afgelopen week in Katwijk om de ambities van de gemeente aan te horen. Het dorp heeft stevige woningbouwprogramma's, zoals de realisatie 4500 huizen op Valkenburg. Dat is ook voor de regio. Vandaar dat Katwijk er op aandringt een deugdelijk wegennet te hebben en hoogwaardig openbaar vervoer. Die voorwaarden zijn opgenomen in het Programma van Eisen van het bouwplan.

Het voorlopig schrappen van de Rijn Gouwe Lijn en de onzekerheid die er nog heerst rondom de aanleg van de Rijnlandroute roepen veel vragen op in Katwijk. De gemeente vraagt zich af wat de waarde is van het getekende bestuursakkoord met de provincie.

Gedeputeerde De Bondt zegt dat ze de wensen van Katwijk goed heeft begrepen. ,,Maar ik kan niks beloven, want Katwijk is niet de enige gemeente die wensen heeft. Daar heb ik ook mee te maken. IJskast

Haar voorganger Asje van Dijk (CDA) verdedigde de aanleg van de Rijn Gouwe Lijn met verve, maar het nieuwe college heeft de trams in de ijskast gezet. Er worden nu busbanen aangelegd, waar later eventueel trams over kunnen lopen. Katwijk wil dat er hoogwaardig openbaar vervoer komt. ,,Maar dat wil ik ook , zegt De Bondt. ,,Wat dat betreft verschillen we niet zo veel van mening. We delen die ambities, in het coalitieakkoord staat dat we een hoogwaardige OV-verbind willen hebben van Gouda tot aan de kust. De bussen die er straks gaan rijden moeten in de ogen van Katwijk tenminste voldoen aan de hoogwaardigheid van de tram.

De Bondt hoopt de aanleg van de Rijnlandroute nog mee te maken in haar periode. ,,Daar ga ik wel van uit. De weg gaat ongeveer 700 miljoen euro kosten. Het geld wordt opgebracht door rijk, provincie en gemeenten, verzameld in het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland