In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 29 juni 2011

Minister Schultz: Rijnlandroute met 2x2 rijbanen door polder

Door -

leiden - Verkeersminister Melanie Schultz van Haegen vindt dat de Rijnlandroute, een nieuwe weg tussen A4 en A44, door Voorschoten en langs de Leidse wijk Stevenshof moet komen en direct met 2 keer 2 rijstroken. Het burgerinitiatief Churchill Avenue door Leiden vindt zij geen echte nieuwe, extra weg.

Dat bleek woensdagmiddag tijdens een vergadering van de Kamercommissie Infrastructuur. Hiermee stelt zij haar partij VVD waarschijnlijk tevreden in de tracédiscussie over de Rijnlandroute.

Andere partijen zijn nog niet alle overtuigd en willen de provincie tijd gunnen. Die wil na de zomer kiezen, als een speciale commissie de twee tracés heeft beoordeeld. D66 overweegt bovendien een motie om zeker te stellen dat de 100 miljoen euro die de provincie beschikbaar stelde voor een betere inpassing van het Voorschotense tracé, ook mag worden meegeteld in de berekeningen van het Leidse alternatief. Anders zou de vergelijking volgens de partij niet eerlijk zijn.

http://www.leidschdagblad.nl/nieuws/regionaal/article9980071.ece/Minister-Schultz:-Rijnlandroute-met-2x2-rijbanen-door-polder