In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 24 juni 2011

Provincie zet rem op bouw

Door -

rijn- en veenstreek - De provincie roept de uitbreiding van dorpen en steden in Zuid-Holland een halt toe. Vooral in het Groene Hart moet een einde komen aan plannen voor steeds nieuwe woonwijken, bedrijfsterreinen en kantoren. Gedeputeerde Liesbeth Spies (CDA) verwacht begrip, maar ook pittige discussies met de gemeenten.

De provincie krijgt de komende jaren meer bevoegdheden op ruimtelijk gebied toegewezen van het rijk. Gedeputeerde Spies wil ze gebruiken om te breken met het volumebeleid . De bevolking in Zuid-Holland zal nog wel wat groeien, maar de landelijke delen krijgen te maken met vergrijzing en krimp. Veel nieuwbouwplannen zijn daardoor overbodig.

Voor zover er nieuwbouw nodig is, gaat het om volgens Spies vooral om herstructurering van bestaande buurten en wijken. Verouderde en vaak overbodige eengezinswoningen moeten worden vervangen door bijvoorbeeld appartementen voor jongeren en ouderen.

Spies wil dat toekomstige bouwplannen meer ruimtelijke kwaliteit krijgen. ,,Vorige gedeputeerden keken alleen naar de vraag of een bouwplan binnen de rode contour lag of niet, en nog langer geleden, of de contingenten er waren. Ook wil ze soepeler omgaan met nieuwe, kleinschalige bebouwing of herbebouwing in het buitengebied .

In plaats daarvan wil Spies met beeldkwaliteitsplannen gaan werken en streven naar nieuwbouw die aansluit bij het bestaande landschap. Zuid-Holland wordt verdeeld in 17 landelijke gebieden. ,,Wij geven daarvan aan wat hun belangrijkste karakteristieken zijn. Deze worden als basis meegegeven bij mogelijke toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

De karakteristieken van een gebied worden vastgelegd in provinciale structuurplannen. Voor het Hollands Plassengebied heeft de provincie op verzoek van Spies een pilot verricht, die bijna is voltooid.