In de media

 

AD / Haagsche CourantAD / Haagsche Courant - 07 juni 2011

Tunnelplan goedkoper

Door Hans Verhagen

Regio eist serieuze kans Churchill Avenue

voorschoten - Ze zijn er niet gerust op. Een groot aantal Leidenaars, Voorschotenaren en vier regiogemeenten vrezen dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zich opnieuw laat leiden door verkeerde getallen en deze week de slechtst denkbare keuze maakt voor de Rijnlandroute: een snelweg dwars door Voorschoten en door een weiland langs de Leidse wijk Stevenshof.

En dat terwijl bouwgigant BAM becijferde dat het duurzame alternatief Churchill Avenue (een tunnel onder de Leidse Churchilllaan) goedkoper is dan het provinciale voorkeurstracé. Bovendien: het tunnelplan is ook beter qua milieu, veiligheid en gezondheidsaspecten (fijnstof), stelt het burgerinitiatief Team Churchill Avenue met diverse ter zake kundige Leidenaren en Voorschotenaren. Morgen vergadert een Tweede Kamercommissie over de Rijnlandroute.

,,Ik zou graag dat plan van de provincie Zoeken naar Balans F-plus ook eens willen doorrekenen, zegt Marco van Brecht, directeur Wegen van de BAM. ,,Dat kan niet, want de gegevens die de provincie er over bekendmaakte zijn incompleet. Van Brecht, die zegt neutraal tegenover beide wegvarianten te staan, vond het vreemd dat de provincie hem vroeg door wie hij werd betaald. ,,Dat is helemaal niet aan de orde. Wij zitten in Den Haag en bekijken alle grote projecten in de provincie. Soms heb je de behoefte om je te profileren. BAM kwam tot de opmerkelijke conclusie dat het plan voor de Churchill Avenue liefst 185 miljoen euro goedkoper kan worden aangelegd dan de provincie becijferde. Het burgerinitiatief Team Churchill Avenue (TCA) becijferde op grond hiervan dat de totale Rijnlandroute (Katwijk-A44-A4) als Churchill Avenue voor 917 miljoen euro kan worden aangelegd.

Inmiddels is er voor de aanleg van de weg 956 miljoen euro aan overheidsgeld beschikbaar. Teamleider Willem van der Pol van het burgerinitiatief: ,,Er blijft dan zelfs 39 miljoen euro over voor extra risicoreservering, bovenop de al ruime reservering van zo n 30 procent kosten onvoorzien voor het hele plan. Met modern aanbesteden en goed projectmanagement kan mogelijk zelfs binnen het budget worden gebouwd net als de Haagse Hubertustunnel. Dat kan niet worden verwacht van het provincietracé, omdat de aanleg daarvan om diverse redenen vertraging kan oplopen. De tunnelroute van Voorschoten naar de A4 gaat namelijk dwars door een veengebied, met kans op verzakkingen. Bovendien volgen er door gebrek aan draagvlak onder burgers vermoedelijk lange juridische procedures.

Van der Pol verbaast zich over de opstelling van de provincie: ,,We vragen al lang om verbetering van het ontwerp van weg en tunnel van ons tracé, omdat de uitwerking hiervan door de provincie niet aan de specificaties voldoet. Toch heeft men het Milieu Effect Rapport (MER) al deels naar buiten gebracht, zodat de goede bereikbaarheidsprestaties van onze variant nu niet uit de verf komen. Men hanteert allerlei vergezochte argumenten om de kwaliteit van onze variant ter discussie te stellen. Bij tunnelveiligheid maakt men een volkomen onterechte vergelijking met de Noord-Zuidlijn. Gelukkig blijk uit het MER zonnekaar dat de Churchill Avenue-variant de meest milieuvriendelijke variant is.

Van Brecht (BAM) steekt zijn hand ervoor in het vuur dat zijn berekeningen kloppen. Hij schat dat de Churchill Avenue, een gebouwde tunnel, in 3,5 jaar kan worden aangelegd. ,,De tunnelveiligheid is een uitdaging, maar ik ben ervan overtuigd dat wij daar goed uitkomen.

Rob van Engelenburg heeft namens het team (TCA) aan de TU Delft gevraagd een Economische Effect Rapportage (EER) op te stellen. Uit dit onderzoek blijkt dat de Churchill Avenue ook op dit gebied beter scoort dan de provincievariant.

,,Doordat de tunnel diverse afslagen krijgt, in tegenstelling tot de andere variant, wordt daardoor de koopkracht in zowel Leiden als Voorschoten versterkt. Voorts wordt het Bio Science Park beter ontsloten, terwijl het Transferium langs de A44 veel beter gaat functioneren. Eindelijk komen duurzaamheid, milieu, veiligheid, gezondheid en economische gebiedsontwikkeling binnen de financiële mogelijkheden bij elkaar. Deze unieke kans kan en mag nu niet door de politiek om zeep worden gebracht.