In de media

 

VOL NieuwsVOL Nieuws - 07 juni 2011

Samen voor Churchill Avenue

Door -

Voorschoten / Wassenaar - Voorschoten en Wassenaar pleiten gezamenlijk voor de Churchill Avenue-variant van de Rijnlandroute. De beide gemeenteraden presenteerden maandagmiddag een verklaring in Raadhuis De Paauw. Het voornemen van Gedeputeerde Staten om vandaag, dinsdag 7 juni, een keuze te maken uit de alternatieven voor de Rijnlandroute, was de aanleiding.

Het ziet er naar uit dat de F-variant, in welke vorm dan ook, de voorkeur van Gedeputeerde Staten heeft. En dat betekent een weg dwars door Voorschoten. Twee of vierbaans, dat is nog niet bekend. Een definitieve keuze op dit moment is prematuur, vinden de beide gemeenteraden. Gedeputeerde Staten wil een zo breed mogelijk gedragen besluit in de regio nemen en dat is er niet voor de F-variant. “Vorige week nog ging er een brief uit van de beide dorpen, Leidschendam-Voorburg en Zoeterwoude, waarin opgeroepen werd om toch vooral de Churchill Avenue als voorkeurstracé te kieze”, aldus burgemeesters Hoekema en Staatsen. “Ook in Leiden gaan stemmen tegen de F-variant op en niet alleen bij de bewoners van de Stevenshof. Daarom roepen wij Gedeputeerde Staten dan ook op om de twee belangrijkste varianten zorgvuldig en evenwichtig af te wegen en vooral de resultaten van het onderzoek naar de effecten op het milieu, de zogenaamde mer-procedure, te respecteren.” Ook HollandRijnland, het samenwerkingsverband van 15 gemeenten waaronder Voorschoten, heeft zich uitgesproken voor de Churchill Avenue. Burgemeester Staatsen wijst op de motie Tjalma/Staatsen die door HollandRijnland is aangenomen en waarin duidelijke voorwaarden voor een oost-westverbinding zijn neergelegd. “De toegezegde financiën worden alleen ter beschikking gesteld als aan al die voorwaarden is voldaan.”

Peter Jongste, fractievoorzitter ONS Voorschoten: “Dit is een duidelijk signaal naar Gedeputeerde Staten. Niet alleen heeft de F-variant geen breed draagvlak, de variant is ook slecht voor iedereen. Niet alleen vanwege het milieu en de leefomgeving maar ook voor de verkeersafhandeling. Deze variant lost de problemen niet op. Het zou goed zijn als Gedeputeerde Staten nog eens met vertegenwoordigers in de regio gaat praten.” Collega Anouk van Eekelen van de VVD Wassenaar is het volledig met hem eens. “De Churchill Avenue is beter voor het milieu, duurzamer, innovatiever en, belangrijk, behoudt het groen in de regio. Dat is wat we allemaal willen.” Wethouder Dienke van Wassenaar: “We realiseren ons natuurlijk heel goed dat Leiden een verkeersprobleem heeft waar een oplossing voor moet worden gezocht. Met de aanleg van de Churchill Avenue zou dit probleem afdoende opgelost worden en de zo wenselijke oost-west verbinding gerealiseerd kunnen worden.” Kortom: de beide gemeenteraden zijn het eens, zeer eens. “Er is geld, dus maak er iets moois van”, sluit burgemeester Hoekema af. Overigens praat ook de Kamercommissie en de Tweede Kamer deze week over de Rijnlandroute. Bij beide gelegenheden zijn vertegenwoordigers van de gemeenten aanwezig om in te spreken.

http://www.volnieuws.nl/index.php?option=com_k2&view=item&id=8268:samen-voor-churchill-avenue&Itemid=4516

Voorschoten en Wassenaar samen voor Churchill Avenue