In de media

 

Voorschoten OnlineVoorschoten Online - 01 juni 2011

Vier gemeenten: keuze RijnlandRoute moet zorgvuldiger

Door -

voorschoten - De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude verzoeken in een brief die op 1 juni 2011 is verstuurd aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, om tijdens hun vergadering op 7 juni aanstaande de Nota Voorkeursalternatief nog niet definitief vast te stellen.

De Nota Voorkeursalternatief
In de Nota Voorkeursalternatief staan volgens de vier gemeenten nog te veel onduidelijkheden waardoor het maken van een zorgvuldig overwogen keuze nu nog niet mogelijk is. Dat wordt onder meer veroorzaakt doordat:

  1. de vergelijkbaarheid van de verschillende alternatieven niet voldoende is;
  2. er veel discussie en onduidelijkheid is over de kostenramingen van de verschillende alternatieven;
  3.  niet duidelijk is of en wanneer het eindbeeld kan worden gerealiseerd (fasering). Kennis nemen van de nota, geen besluitvorming De gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en Zoetermeer dringen er bij het college van GS op aan om op 7 juni kennis te nemen van de Nota Voorkeursalternatief en de zomerperiode te benutten om samen met de regio een zorgvuldige keuze voor te bereiden.

http://www.voorschotenonline.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=5491:keuze-rijnlandroute-moet-zorgvuldiger&catid=86&Itemid=117