In de media

 

CobouwCobouw - 01 juni 2011

‘Tunnel voor Rijnlandroute’

Door Mario Silvester

LEIDEN - Een tunnel tussen Leiden en Voorschoten, de zogeheten Churchill Avenue, is een serieus alternatief voor de Rijnlandroute door Voorschoten. Dat schrijft de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) aan het bestuur van de Provincie Zuid-Holland.

Daarmee reageert de adviesclub op het politieke hoofdlijnenakkoord voor de provincie Zuid-Holland. “Kijk nog eens goed naar de Churchill Avenue als duurzaam alternatief voor een landschappelijk beter ingepaste Rijnlandroute door Voorschoten”, zo adviseert de PAL.

Rijnlandroute is de verzamelnaam voor een aantal aanpassingen aan de infrastructuur die de verbinding tussen Leiden en de kust moeten verbeteren. Een van de onderdelen hiervan is de aanleg van een weg dwars door Voorschoten waardoor de A4 en de N44 met elkaar worden verbonden. De Churchill Avenue is hiervoor een alternatief.

Is de PAL positief over het idee voor de Churchill Avenue, de herziene plannen voor de tramverbinding RijnGouwelijn kunnen daarentegen niet door de beugel. Worden deze uitgevoerd, dan rijdt de tram over bestaand spoor naar Leiden en vervolgens daarvandaan over een van rails voorziene busbaan naar de kust. Dit zal volgens de PAL leiden tot openbaar vervoer van mindere kwaliteit.

De RijnGouwelijn is ook voor de Leidse afdeling van GroenLinks een belangrijk item, zo meldt de politieke partij op haar website. Nu het oorspronkelijke plan om de tram door Leiden te laten rijden op de helling staat, zijn ook de plannen om een Ringweg Oost aan te leggen niet meer relevant. GroenLinks wijst daarbij op de ruzie tussen Leiden en Leiderdorp die een gevolg was van de plannen. “Er is nauwelijks draagvlak voor de weg. Niet in de regio, niet bij Leiderdorp en ook niet in Leiden zelf”, zo meldt GroenLinks. “Daarbij is de ruzie tussen Leiderdorp en Leiden zo hoog opgelopen, dat samenwerking op andere vlakken in het geding komt. GroenLinks pleit dan ook voor het schrappen van de Ringweg en voor het anders besteden van het gereserveerde geld.”

http://www.cobouw.nl/nieuws/algemeen/2011/06/01/tunnel-voor-rijnlandroute