In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 23 mei 2011

TU Delft toetst de Avenue

Door Loman Leefmans

voorschoten / leiden - Voorschotense en Leidse tegenstanders van de zeer omstreden Rijnlandroute hebben zich verenigd. Bovendien komt er een nieuw onderzoek naar de economische gevolgen van de omstreden weg die A4 en A44 met elkaar moet verbinden. "Want er liggen werkelijk stapels onderzoeken naar verkeers-, geluids-, veiligheids-, en milieu-effecten, maar naar de economische kant van de zaak is vreemd genoeg nooit gekeken."

Dat meldt Rob van Engelenburg, een van de initiatiefnemers tot het onderzoek.
In Voorschoten bestaan diverse buurt- en actieclubjes die zich al jaren verzetten tegen de mogelijke aanleg van de Rijnlandroute, vroeger ook wel N11-West genaamd. Bij een onlangs gehouden informatiebijeenkomst bleek dat ze vrijwel hetzelfde beogen, maar nog altijd onafhankelijk van elkaar optreden. "Het heeft niet zoveel zin om allemaal dezelfde pijl op de boog te leggen", zoals Van Engelenburg het omschrijft. Daarom hebben ze de handen ineen geslagen en een 'afstemmingscollege' ingesteld. "Om elkaar te informeren en te stimuleren."

Daarnaast wordt bij de Technische Universiteit Delft een economisch onderzoek gedaan naar zowel de Rijnlandroute door Voorschoten als naar het alternatief dat Churchill Avenue is gaan heten  en is vernoemd naar de Leidse Churchilllaan. "Beter laat dan nooit", aldus Van Engelenburg. Al heeft het nieuwe provinciebestuur onlangs nog eens een duidelijke voorkeur uitgesproken voor een route langs de Leidse Stevenshof en door Voorschoten. Het onderzoek kost overigens 'enkele duizenden euro's' en wordt bekostigd door de gemeente Voorschoten.

Profiteren

Als een voorschotje op de uitkomsten daarvan, stelt Van Engelenburg dat de Avenue beter is voor winkelstromen naar de Leidse binnenstad en de Luifelbaan, en dat ook bedrijvengebied Rooseveltstraat, het Bio Science Park en het Transferium bij de A44 ervan profiteren. Daar staat tegenover dat een snelweg dwars door Voorschoten aanleggen, de verkeersdruk in Leiden verlicht en ook voordelen biedt voor Katwijk en Zoeterwoude. Maar Voorschoten wordt erdoor in tweeën gesplitst, zoals de A4 dat doet in Leiderdorp.
Het onderzoek moet voor 8 juni af zijn. Dan bespreekt de vaste kamercommissie de Rijnlandroute.

'Tachtig jaar'

Ook al zou de Luifelbaan profiteren van de Churchill Avenue, de winkeliersvereniging is er mordicus op tegen. Volgens bestuurslid Koen de Wit weten Voorschoten en Leiden 'al tachtig jaar' waar de Rijnlandroute moet gaan komen. "Dat er , dicht langs de geprojecteerde weg, huizen zijn gebouwd, toont de ondeskundigheid van beide gemeenten aan", zo schrijft hij. Verder zou het verkeer in Leiden, tijdens de aanleg van de Avenue, jarenlang vast komen te zitten. "Een infarct waar de huidige opstoppingen rond de Willem de Zwijgerlaan bij verbleken". Bovendien zijn voor een tunnel onder de Churchilllaan veel extra veiligheidsmaatregelen nodig en neemt de luchtvervuiling tor, zo voorspelt De Wit.