In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 19 mei 2011

Leiden wil kans voor alternatief Rijnlandroute

Door -

regio - De Churchill Avenue moet nog een kans krijgen. De gemeente Leiden vindt blijkens haar brief aan het provinciebestuur dat dit alternatief voor de Rijnlandroute, een nieuwe weg tussen A4 en de Bollenstreek, te snel is afgeserveerd.

In haar afspraken regelt de nieuwe Zuid-Hollandse coalitie 100 miljoen euro extra om de Rijnlandroute beter weg te werken. Tegelijk kiest de coalitie al voor het tracé dat door de Oostvlietpolder en Voorschoten voert, en langs de Leidse wijk Stevenshof. Het tunnelalternatief Churchill Avenue door Leiden doet volgens het coalitieakkoord niet meer mee.

Leiden vindt dat jammer, te meer omdat vlak voordat het coalitieakkoord er was, nieuwe cijfers op tafel kwamen over de Churchill Avenue. Zo stelde aannemer BAM de tunnel te kunnen aanleggen voor ruwweg hetzelfde bedrag als het andere tracé. De gemeente vraagt de provincie nu om de twee varianten nog eens grondig met elkaar te vergelijken en daarna pas te kiezen. Leiden wil ook, dat voordat gekozen wordt, duidelijk is of de andere variant een aansluiting krijgt op de Voorschoterweg en hoe die er dan komt uit te zien.

Als de keuze uiteindelijk toch valt op het tracé door Voorschoten, dan dringt Leiden aan op zorgvuldige inpassing van de nieuwe weg in de Oostvlietpolder en bij de Stevenshof. Ook voor de aansluiting op de snelwegen A4 en A44 vraagt Leiden extra aandacht. Aan de westkant van de stad moet de ontsluiting van het Bio Science Park goed geregeld zijn, stelt de gemeente. Ten slotte vraagt de gemeente Leiden aan de provincie of het mogelijk is om delen van de weg, die ook op zichzelf al zorgen voor een betere doorstroming op het lokale wegennet, sneller aan te leggen.

Link naar brief