In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 07 mei 2011

Nadere studie over weg nodig

Door -

regio - De afspraken die nieuwe Zuid-Hollandse coalitie maakte over Rijnlandroute en Rijn Gouwe Lijn (RGL) zijn verre van zeker.

Desgevraagd erkennen onderhandelaars dat nadere gesprekken en onderzoek moeten uitwijzen of ze daadwerkelijk uitvoerbaar zijn.

VVD, D66, SP en CDA maakten voor de Rijnlandroute - een wegverbinding tussen A4 en de Bollenstreek - de afspraak om deze door Voorschoten en langs de Leidse wijk Stevenshof aan te leggen.

Het alternatief, een tunnel onder de Churchilllaan en Doctor Lelylaan in Leiden, is volgens het coalitieakkoord van de baan. ,,Op basis van wat we gezien hebben, was een weg bij Voorschoten het best haalbare , zegt Tiemen Brill, een van de onderhandelaars voor de VVD. ,,Maar we moeten het milieuonderzoek naar de twee tracés nog bespreken in commissies. Het kan best zijn, dat het dan toch nog wat anders wordt.

Voor sneltram Rijn Gouwe Lijn geldt hetzelfde. De nieuwe coalitie ziet af van de sneltram door de Leidse binnenstad en kiest voor snelbussen tussen Leiden Centraal en de kust.

Veel betrokken gemeenten en instellingen maken daar bezwaar tegen omdat het tegen eerdere afspraken ingaat. De nieuwe coalitie hoopt juridisch in zijn recht te staan, maar is er niet zeker van.