In de media

 

Voorschoten OnlineVoorschoten Online - 28 april 2011

Lamers spreekt in bij Provincie

Door -

voorschoten - GroenLinks fractievoorzitter Monique Lamers was woensdagochtend 27 april op het Provinciehuis in Den Haag. Zij sprak namens de Voorschotense gemeenteraad in en gaf een reactie op het coalitie-akkoord van Provinciale Staten waarin nogal voorbarig wordt gekozen voor de meest rampzalige variant van de RijnlandRoute, namelijk dwars door ons dorp.

 

"Dank u voor de gelegenheid in te spreken tijdens deze belangrijke vergadering van Provinciale Staten waarin het coalitieprogramma voor de komende jaren wordt vastgesteld. Mijn naam is Monique Lamers en ik spreek in namens de gemeenteraad en het college van de gemeente Voorschoten. Wij feliciteren allereerst de coalitiepartijen CDA, VVD, SP en D66 met hun coalitieprogramma. Wij zouden ons willen uitspreken over een punt in uw programma: de RijnlandRoute. De keuze van de coalitie valt op de F-variant van de RijnlandRoute, langs het tracé van de N11-west, in een verdiepte bak door Voorschoten en langs de Stevenshof, door onze polders. Wij zijn erg verbaasd over deze keuze: de MER procedure, waarin deze variant wordt onderzocht naast de A-variant en de ChurchillAvenue, is volop in behandeling: van het rapport bestaat slechts een voorlopige versie, deze is nog niet besproken en vastgesteld door uw Staten. Volgens ons is deze keuze dus voorbarig.

Het verbaast ons dat een zorgvuldige afweging van de diverse belangen en de uitkomsten van de MER worden gepasseerd ten behoeve van een snelle keuze in het coalitieakkoord. (Temeer omdat twee van de vier coalitiepartijen zich hierover in het verleden al op niet mis te verstane wijze hebben uitgesproken: zij weten waarom een zorgvuldige afweging zo belangrijk is. Zoals wij al eerder hebben laten zien en het voorlopige MER-rapport nu aangeeft is de F-variant slecht voor bijvoorbeeld milieu en de kwaliteit van de leefomgeving. Kan er nog sprake zijn van behoud van het door de provincie aangewezen landgoedbiotoop Berbice en andere groene gebieden, als Voorschoten wordt gesplitst door een betonnen gracht?

De conclusie van de MERstudie is dat de ChurchillAvenue veel betere papieren heeft dan de F-variant. Uit reacties van de initiatiefnemers en van de directeur Wegen van het grote bouwconcern BAM zelf blijkt dat deze variant voor minder geld kan worden aangelegd dan in de MER staat aangegeven. Daarenboven zijn in de berekeningen voor de F-variant bepaalde kosten nog niet meegenomen, zoals een waarschijnlijke tegenvaller bij Knooppunt Leiden-West van ongeveer 50 miljoen euro. En de ChurchillAvenue zou de basis kunnen bieden voor no regret-maatregelen die bij de F-variant niet mogelijk zijn. Daarbij bleek uit de hoge opkomst voor de demonstratie in Leiden en Voorschoten tegen de F-variant op 7 november jongstleden dat hier geen maatschappelijk draagvlak voor bestaat . Deze plannen stuiten op veel verzet, wat ook blijkt uit de verklaringen die de bewonersgroepen nu publiceren. Dit verzet zal een vertragende uitwerking hebben op de aanleg van de weg en daarmee het verbeteren van de doorstroming. Tot voor kort heeft geen enkele politieke partij zich uitgesproken voor de F-variant. Voor de regio HollandRijnland was de ChurchillAvenue overigens de eerste voorkeur. Uit het rapport van de IBHR bleek overigens ook het aanpakken van de knelpunten op zich al een groot oplossend vermogen te hebben. Dit alles overwegende is onze conclusie:

Naar de mening van Voorschoten zou eerst en vooral serieus moeten worden gekeken naar het oplossen van de knelpunten van A4 en A44. Als PS daarenboven kiest voor een robuuste en duurzame oplossing dan ligt het niet meer voor de hand te kiezen voor varianten langs de N11West. Er is hiervoor geen draagvlak.

Daarom roepen wij uw Staten op eerst een zorgvuldige afweging te maken van alle belangen en de reële kosten van de diverse varianten en daarna pas een keuze te maken ten aanzien van de RijnlandRoute. U hebt nu nog de kans dit te doen door middel van een amendement op uw coalitieprogramma.

Dank voor uw aandacht."