In de media

 

WWLeidsch Dagblad - 26 april 2011

'Provinciale coalitie wil open bak door Voorschoten'

Door -

voorschoten - ONS Voorschoten is verbijsterd, teleurgesteld en boos over het gemak waarmee met name D66 en SP hebben gekozen voor het pluche en niet voor een zorgvuldige en fatsoenlijke tracékeuze. Donderdag 21 april maakten de coalitiepartijen van de Staten van Zuid-Holland hun programma bekend. Voor Voorschoten buitengewoon slecht nieuws, want de partijen kiezen onomwonden voor de weg over de N11West door Voorschoten.

Voor de verkiezingen stelden alle partijen dat een tracékeuze gebaseerd zou zijn op de uitkomsten van het Milieu Effect Rapport. Uit dat rapport komt de ChurchillAvenue als beste keuze uit de bus. ChurchillAvenue is beter voor milieu, leefomgeving, gezondheid, lucht, geluid, cultuurhistorie, externe veiligheid, recreatie en landschap. Verkeerskundig is ChurchillAvenue minimaal gelijkwaardig en financieel zijn er grote vraagtekens bij beide varianten te zetten.

Kiezersbedrog

'Meer dan 1.000 mensen liepen mee langs het N11West-tracé om duidelijk te maken dat er absoluut geen draagvlak is voor deze draak van een snelweg. De SP liftte nota bene mee op de manifestatie die door tal van belangenverenigingen uit Wassenaar, Leiden, Voorschoten en Zoeterwoude, waaronder ook ONS Voorschoten op 7 november 2010 organiseerden. Nog even vlak voor de provinciale verkiezingen kwamen Van der Nat en Maassen van de SP pontificaal in beeld toen ze een groot protestbord tegen de N11West op het tracé neerzetten. D66 en SP waren voor de Provinciale verkiezingen nog fel gekant tegen een Rijnlandroute over de N11West, een heilloze weg die ons dorp door tweeën zal splijten. In de onderhandelingen voor deelname in de coalitie van de Staten van Zuid-Holland hebben beide partijen de hele regio, dus ook Leiden en Voorschoten opgeofferd.' Onbegrijpelijk vindt ONS Voorschoten, want 'geen enkele partij sprak zich voor de verkiezingen uit voor het karrenspoor door Voorschoten, zelfs niet het CDA en de VVD. Je reinste kiezersbedrog en daarmee een grof schandaal.'

Burgerinitiatief

'ChurchillAvenue is het ultieme voorbeeld van een groep burgers die zich zorgen maakt en niet alleen NEE zegt, maar ook nog eens een uitstekend alternatief aanbiedt. Het is schandalig om deze inspanningen zo aan de kant te schuiven. De groep mensen die de ChurchillAvenue bedacht en ontworpen heeft, hebben vele investeringen gedaan om het werk te doen dat eigenlijk door de overheid zelf gedaan had moeten worden. Dit burgerinitiatief wordt op deze manier met één pennenstreek doorgestreept.' ONS Voorschoten vindt dat je moet vertrouwen op de eigen kracht van mensen. 'Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt namelijk bij mensen zelf en wij willen dat de overheid daarbij aansluit. Het op deze manier om zeep helpen van dit burgerinitiatief is volledig in tegenspraak hiermee. Schande! Schande! Schande!'

Met het provinciale regeerakkoord is het ergste scenario voor Voorschoten, Wassenaar en Leiden-Stevenshof dichterbij gekomen. Fractievoorzitter Peter Jongste van ONS Voorschoten licht toe: 'Als alle grondeigenaren op de Rijnlandroute in rap tempo worden onteigend en er verder geen andere grote obstakels zijn, dan start de aanleg van de weg in 2013. Met een beetje extra pech voor Voorschoten is deze dan in 2016 klaar voor gebruik. Dat mogen we niet laten gebeuren. Het wordt nu zaak om te strijden voor onze gemeente.'

Uitweg

'Formeel moeten de fracties van Provinciale Staten nog beslissen over de uitkomsten van de MER en is de tracékeuze nog niet door Provinciale Staten bekrachtigd. Ook zal de Tweede Kamer zich nog moeten uitspreken over het beschikbaar stellen van de financiële middelen. De komende maanden zal ONS Voorschoten met de raad en het college van Voorschoten aan Provinciale Staten duidelijk maken dat er een andere keuze moet worden gemaakt: een keuze die beter is voor het milieu en leefbaarheid, beter voor de verkeersafwikkeling en nog eens goedkoper zal zijn dan tot nu toe werd aangenomen. Een keuze ook die duidelijk draagvlak heeft in de regio: de ChurchillAvenue. Het kan toch niet zo zijn dat de provinciale bestuurders kiezen voor de slechtst mogelijke oplossing? Om die bestuurders te tonen dat het Voorschoten, Wassenaar, Leiden (Stevenshof) en Zoeterwoude menens is, zullen er zeker meerdere manifestaties komen. Strijd met ONS mee. We geven ons niet gewonnen!'