In de media

 

WWWitte Weekblad - 22 april 2011

'Een wonderlijke afweging'

Door -

voorschoten - De GroenLinks statenfractie is onthutst over het feit dat de nieuwe coalitie heeft gekozen voor de Rijnlandroute die Voorschoten splitst, Leiden onder andere haar Oostvlietpolder kost en de Stevenhof in de herrie en fijnstof zet.

'Zeker omdat SP om het hardst heeft geroepen dat deze weg er niet moest komen,' zegt Alfred Blokhuizen Statenlid van GroenLinks Zuid-Holland. 'Als men had gekozen voor de Churchill Avenue, dan hadden we het nog een beetje kunnen begrijpen. De afgelopen maanden heeft SP keer op keer andere partijen van slappe knieën beschuldigd en gedeputeerde Asje van Dijk voor van alles en nog wat uitgemaakt in de media. Dan is deze draai, waarvoor ze vrijwel niets terugkrijgen, schokkend. Ook is schokkend dat men toestaat dat geld, dat bedoeld is voor openbaar vervoer naar een stukje snelweg gaat. Daarmee wordt een ander speerpunt van de SP onderuit gehaald. Men vindt het tegenhouden van een openbaar vervoerssysteem belangrijker dan de gezondheid en welzijn van burgers langs de nu voorgestelde Rijnlandroute. Dat is een zeer wonderlijke afweging.'

Gevoelig punt

Fractievoorzitter SP in Zuid-Holland, Harre van der Nat is wel tevreden met het onderhandelingsresultaat: 'Het was hard onderhandelen, maar de komende jaren kunnen wij een hoop van ons programma gaan uitvoeren.' Hij geeft ruiterlijk toe dat de SP bij de onderhandelingen ook heeft moeten inleveren. 'De Rijnlandroute wordt door Voorschoten aangelegd. We hebben weliswaar 100 miljoen extra weten te regelen om de overlast voor mensen te beperken, maar dit blijft een gevoelig punt na jarenlang actie voeren. Zijn we nu ineens voorstander? Nee, de SP vindt dit nog steeds geen goed idee, maar we krijgen er een hoop moois voor terug.' Maar dat moois is nergens terug te vinden in het akkoord, vindt GroenLinks. 'Het linkse speerpunt Jeugdzorg wordt overgeheveld naar de gemeenten. Daar is ook geen eer aan te behalen voor de toekomst. Wel is duidelijk dat deze variant ten koste gaat van het openbaar vervoer. De 100 miljoen die daar voor nodig is komt regelrecht uit openbaar vervoer gelden.'

Van der Nat zegt dat SP niet wegloopt voor de compromissen die ze hebben gesloten, maar vindt dat de aandacht voor jeugdzorg, groen, dierenwelzijn, de gemeentelijke herindelingen en het schrappen van de Rijn-Gouwe-Lijn door Leiden echt bijdraagt aan een betere provincie. 'Mensen zullen merken dat de SP in het provinciebestuur echt het verschil maakt.'

Enorme draai

Volgens Blokhuizen liet de nieuwe coalitiepartner D66 vóór de verkiezingen al weten voorstander te zijn van overheveling van OV-geld naar autowegen. 'D66 laat in een filmpje op haar site weten pal te staan voor het bewaren van de Oostvlietpolder. Daar komt ook niets van terecht, omdat ze de Rijnlandroute in de F-variant ook willen. Ook D66 speerpunten zijn met een loup te zoeken in het coalitieprogramma.'

'Het standpunt van de VVD is allang duidelijk. Men wil meer en meer asfalt als "redder" van de samenleving. Van hen hadden we niet anders verwacht. Maar het wordt ze nu wel heel makkelijk gemaakt door SP en D66. Wel is het een heel slechte zaak dat men de Milieu Effect Rapportage niet afwacht,' besluit Blokhuizen. GroenLinks vindt het wonderlijk dat 'onze anti Rijnlandroute-partners van weleer zo'n enorme draai hebben gemaakt en zich ontpoppen als autopartij.'

 http://www.echo.nl/ww-vo/buurt/redactie/1163680/een.wonderlijke.afweging