In de media

 

WWWitte Weekblad - 21 april 2011

100 miljoen extra voor Rijnlandroute

Door -

regio - Een nieuw Provinciebestuur is donderdag om 12.00 uur gepresenteerd. Sobertjes. Vijf gedeputeerden in plaats van zeven: Rogier van der Sande (VVD), Ingrid de Bondt (VVD), Liesbeth Spies (CDA), Rik Jansen (SP) en Han Weber (D66) worden 27 april geïnstalleerd. De formatie is “in sneltreinvaart gegaan”, zegt fractievoorzitter Floor Vermeulen van de VVD. “We gaan fors investeren maar ook fors bezuinigen, zodat de belastingen de komende vier jaar niet hoeven te stijgen.”

500 ambtenaren weg
De bezuinigingen betekenen een ‘enorme turn-around’ voorspelt Floor Vermeulen. Het nieuwe bestuur wil 500 van de 2000 provinciale ambtenaren laten afvloeien. Wie? Waar? “Het gaat ons om de uitvoering”, licht Floor een tip van de sluier op, “wij zijn niet van de plannen, maar van de resultaten.” Veel ambtenaren zullen vermoedelijk verhuizen, want de Provincie draagt een grote taak als jeugdzorg de komende jaren over aan gemeenten. Ook Provinciale recreatieterreinen zoals de Vlietlanden in Leidschendam, krijgen gemeentelijk beheer.

100 miljoen extra
Het is niet alleen bezuinigen. Het nieuwe provinciebestuur komt met twee grote extra investeringen: 100 miljoen extra aan recreatie rond de grote steden. “Voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat”, zegt kandidaat-gedeputeerde Han Weber. De andere grote investering is: 100 miljoen extra voor ‘verbeterde inpassing’ van de Rijnlandroute in het gekozen tracé ‘Zoeken naar balans F-plus’. De 100 miljoen komt uit het zogeheten gebiedsbudget. Dat is het budget voor aanleg van Rijnlandroute én RijnGouwe(tram-)lijn. Deze tramlijn wordt dan ook uitgekleed: er komt géén tramspoor tussen Leiden Centraal en de kust.

Ir. Ingrid de Bondt (36 jr.) wordt de nieuwe gedeputeerde voor mobiliteit. Floor Vermeulen: “met de extra 100 miljoen erkennen we het belang van een goede inpassing van de weg.” Tunnel? Bomenscherm? Floor zegt het niet: “We moeten de gedeputeerde de ruimte geven om te onderhandelen. Maar het is een hoop extra geld zodat de weg zo min mogelijk overlast gaat geven.”

‘Blij met geld’
Ingrid de Bondt studeerde civiele techniek in Delft en werkte o.a. als projectmanager aan station Amersfoort. “Ik ben wel vaker in Voorschoten geweest”, zegt ze desgevraagd. Toch wil ze geen enkele aanwijzing geven over de toekomstige inpassing van de Rijnlandroute. Tunnel in Voorschoten? Tunnel Stevenshof? Tunnel Vlietlanden-Leidschendam? “Ik kan nu niets zeggen. Ik kan ook niet meteen met alle belangengroepen om de tafel. Ik ben nog niet geïnstalleerd en ik moet me nog inlezen. Ik ben heel erg blij met de 100 miljoen euro extra. Het is niet niks. Ik ga kijken waar ik het meeste met een euro kan bereiken.” Ingenieur Ingrid de Bondt kent wel degelijk goede inpassingen van wegen. “Je hebt hier fatsoenlijke tunnels”, zegt ze (in het Provinciehuis). Hubertustunnel? Ze knikt. “Er wordt steeds beter gegeken naar de inpassing van wegen. Dat is steeds belangrijker. Er zijn verschillende methodes en er kan meer dan je soms verwacht. De tijd dat er gewoon wegen werden aangelegd is voorbij.”
En de Churchill Avenue? De Rijnlandroute in een tunnel door Leiden? Han Weber van D66 had die vraag al gepakt: “Er is groot politiek draagvlak voor béide oplossingen. Er moeten keuzes gemaakt worden.” En deze ploeg blakend van zelfvertrouwen, twijfelt geen seconde. “Waar mensen wonen en werken heb je ook mobiliteit nodig.”

Fusie van de baan
Nog een nieuwtje: het nieuwe Provinciebestuur stopt met vanuit Provinciehuis opgelegde gemeentelijke herindelingen. “Tenzij er sprake is van wanbestuur of gemeenten zélf willen.”

 http://www.echo.nl/ww-vo/buurt/redactie/1163680/een.wonderlijke.afweging