In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 19 april 2011

Woede over oordeel Rijnlandroute

Door -

regio - Ongeloof, woede en onbegrip. Met die termen laten de vele reacties zich samenvatten op het oordeel dat het huidige college van gedeputeerde staten (GS) vorige week bij monde van Asje van Dijk (CDA) velde over het te kiezen tracé voor de Rijnlandroute.

Volgens gedeputeerde Van Dijk kan de regio niet anders dan kiezen voor de variant Zoeken naar Balans . Dan loopt de geplande verbindingsweg tussen A4 en A44 door Voorschoten en ten zuiden van de Leidse wijk Stevenshof. Het budget laat volgens hem niet toe dat de keuze valt op het Churchill Avenue gedoopte tunnelinitiatief door Leiden. Die variant is volgens onderzoek wel beter (en duurder), maar alleen als hij in één keer helemaal wordt aangelegd. En daarvoor is nu geen geld.

Die conclusie schiet veel politici en belangengroepen in het verkeerde keelgat, omdat het geld er volgende week zomaar wel kan zijn. Minister Schultz van Haegen staat toe dat geld voor sneltram Rijn Gouwe Lijn (RGL) gebruikt wordt voor de Rijnlandroute. De partijen die onderhandelen over een nieuw college van GS lijken genegen de RGL in eerste instantie sterk versoberd aan te leggen. Die broedende kip moet Van Dijk niet storen, blijkens de vele reacties op zijn uitspraken. Een overzicht van de voornaamste partijen en standpunten over de geplande weg.

1. Maaldrift
Zeer tegen de zin van het Wassenaarse Buurtschap Zuidwijkse Polder sluit het tracé Zoeken naar Balans bij Maaldrift aan op de A44. Dat gaat volgens het buurtschap ten koste van de natuurwaarde in het gebied en veroorzaakt economische schade aan bedrijven daar. Zo vreest het buurtschap dat café Maaldrift de biezen zal moeten pakken voor de weg.

2. Papenwegse Polder
Deze polder en de landgoederenroute die er loopt, zijn voor veel groeperingen redenen om tegen Zoeken naar Balans te zijn. Vooral de stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland laat zich geregeld horen als het erom gaat dit stuk groen te behouden.

3. Stevenshof
De wijkvereniging Stevenshof vindt de voorkeur van Van Dijk de slechtst denkbare oplossing voor de Leidse wijk. Het knooppunt bij Maaldrift en de halfverdiepte aanleg door de polder staan volgens de wijkvereniging garant voor permanente geluidsoverlast en horizonvervuiling.

4. Voorschoten
De gemeente Voorschoten is van meet af aan tegen een tracé geweest dat dwars door het dorp loopt en heeft zich er steeds fel tegen verzet. Een verbijsterde Vereniging tot behoud van oud, groen en leefbaar Voorschoten beraadt zich op actie.

5. De Bockhorst
De Leidse wijk De Bockhorst verzet zich tegen de Churchill Avenue. De tunnel komt daar boven en de buurtbelangenvereniging vreest geluidsoverlast en luchtvervuiling. De ontwerpers van het tracé hebben hun ontwerp nu aangepast, maar dat kwam te laat voor het officiële onderzoek. Het nieuwe ontwerp stemt de buurt enigszins positief . ,,Dat enigszins kan er wellicht af als het nieuwe ontwerp ook goed is onderzocht , aldus voorzitter Rob Olieroock.

6. Leiden Zuidwest
De wijkvereniging Leefbaar Zuidwest is ook tegen de Churchill Avenue. De club vreest dat het tunnelidee onrealistisch zal blijken, met nadelige gevolgen voor de bij de Churchilllaan gelegen woningen.

7. Team Churchill Avenue
Het Team Churchill Avenue ontwierp het tunnelalternatief door Leiden en ziet dat als het ei van Columbus. Het team meent bovendien dat in het onderzoek naar de twee tracés gerekend is met foutieve aannames, die de Churchill Avenue duurder maken dan hij daadwerkelijk is.

8. Vlietland
De gemeente Leidschendam-Voorburg mengt zich in de discussie om recreatiegebied Vlietland te beschermen. De weg komt in de Zoeken naar Balans-variant naar de zin van deze gemeente te dicht langs de noordpunt daarvan.

9. Vlietpoort
Het nieuwe wijkje Vlietpoort is tegen de Churchill Avenue. Met aan twee kanten al drukke wegen, zitten de bewoners niet te wachten op een complete insluiting. En zeker niet in combinatie met een tunnelmond.

10. Zoeterwoude
Waar ze in Zoeterwoude al bang voor waren, wordt werkelijkheid als Van Dijk zijn zin krijgt. Dan komt er in de Westeindsepolder een stelsel van fly-overs om de weg te laten aansluiten op de A4. Daarbij komt de historische molen Zelden van Passe in de verdrukking. ,,Onaanvaardbaar , vindt wethouder Kees den Ouden. ,,De bochten zijn nog breder dan ik had gedacht. Een aansluiting in de Westeindsepolder betekent volgens hem een forse aantasting van het weidevogelgebied, dat door het rijk is uitgeroepen tot beschermd snelwegpanorama .