In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 12 april 2011

’Rijnlandroute liefst door Voorschoten’

Door Binnert Glastra

leiden - De enige verantwoorde manier om de Rijnlandroute aan te leggen die de A4 met de Bollenstreek moet verbinden, is een versoberde variant door Voorschoten.

Dat concludeert het [demissionaire] Zuid-Hollandse college van gedeputeerde staten (GS) naar aanleiding van de onlangs gereedgekomen milieu effect rapportage (mer) naar twee overgebleven traces. De reden daarvoor is vooral financieel van aard.

Een verbinding door Voorschoten en langs de Leidse wijk Stevenshof (695 miljoen euro) is niet het beste alternatief, zo blijkt. Een andere keuzemogelijkheid, het burgerinitiatief Churchill Avenue dat ondergronds door zuidelijk Leiden loopt (871 miljoen), scoort beter en is bovendien het meest milieuvriendelijke alternatief.

Verkeersafwikkeling

De Voorschotense route heeft wel een betere verkeersafwikkeling, met name doordat daarmee een tweede hoofdroute ontstaat tussen de A4 en A44.

Die vergelijking gaat echter alleen op als de verschillende traces in een keer kunnen worden aangelegd en daarvoor is geen geld. Het zal in twee delen moeten.

Omdat dit al geruime tijd duidelijk is, zijn ook versoberde varianten van de twee traces onderzocht. In die vergelijking doet de Voorschotense route (eerste fase 581 miljoen euro) het beter. Het Leidse alternatief (620 miljoen) heeft dan nog geen hele tunnel, wat leidt tot meer geluidsoverlast en luchtvervuiling in De Mors. GS oordeelt daarom dat het de versoberde variant moet worden.

Een besluit is dat echter niet. Dat zal het volgende college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland moeten nemen. Over de samenstelling daarvan wordt momenteel nog druk onderhandeld.