In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 12 april 2011

Miljoenen extra voor weg en OV

Door -

regio - Verkeersminister Melanie Schultz van Haegen (VVD) geeft de regio Holland Rijnland 97 miljoen euro extra voor Rijnlandroute en Rijn Gouwe Lijn (RGL). Dat schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee is er nog altijd niet genoeg geld om beide projecten volgens planning aan te leggen. De minister oppert om de RGL in eerste instantie als vertrambare busbaan aan te leggen.

Rijnlandroute en RGL zijn voortaan niet alleen aan elkaar gekoppeld als OV- en asfaltoplossing voor verkeersproblemen in de regio, maar ook financieel. Minister Schultz van Haegen overlegde de afgelopen maanden met de provincie over de grote financiële tekorten die beide projecten kennen. Tekorten die ook de rijksoverheid niet helemaal wil oplossen. De potjes voor Rijnlandroute en RGL worden nu samengevoegd tot een gebiedsbudget . Met de extra miljoenen groeit de bijdrage van het rijk aan de twee projecten naar 722 miljoen euro.

In haar brief stelt de minister dat het nu verder aan de provincie is. Zij moet samen met de regio uitzoeken hoe het geld over de twee projecten verdeeld moet worden, zolang ze er allebei maar komen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen, zo suggereert Schultz van Haegen, door de RGL in één keer helemaal goed aan te leggen en de Rijnlandroute sterk versoberd door Voorschoten en langs de Stevenshof te leggen. Of juist andersom, door een betere Rijnlandroute neer te leggen en van de RGL in eerste instantie een vertrambare busbaan te maken.

Henri Lenferink, voorzitter van het samenwerkingsverband van gemeenten Holland Rijnland, en gedeputeerde Asje van Dijk (CDA) reageren verheugd. Zij hadden het verschuiven van geld tussen de projecten al eerder voorgesteld, om het geld van de RGL tussen Estec en de kust te kunnen gebruiken voor de Rijnlandroute (57 miljoen), en de minister maakt dat nu mogelijk. Zij kunnen nu ook geld van het ene project lenen voor het andere als spanning ontstaat tussen de planning en het beschikbaar komen van de verschillende potjes.

Veel meer kunnen zij noch de Leidse verkeerswethouder Robert Strijk (D66) erover zeggen vanwege de provinciale onderhandelingen over een nieuw college van gedeputeerde staten. De twee grote projecten liggen daar ook op tafel. Wat Van Dijk betreft komt er in elk geval rails in Leiden. ,,Het project wijzigen lijkt me uitermate onverstandig.