In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 16 maart 2011

De Bockhorst vreest halve Rijnlandroute

Door Binnert Glastra

leiden - De Leidse wijk De Bockhorst vreest voor de verbinding tussen A4 en A44 die Rijnlandroute heet. De populariteit van een wegvariant langs de wijk is groot en beide varianten die daarvoor bestaan vormen volgens bewonersbelangenvereniging Bockhorst (BBB) een bedreiging voor de leefbaarheid. Dat blijkt uit een persbericht dat BBB opstelde na een blik op de voorlopige resultaten van milieuonderzoek naar de weg.

Het gevreesde tracé heet Churchill Avenue. Dit is een initiatief van burgers die zich verzetten tegen de oorspronkelijke voorkeursvariant van de provincie, door Voorschoten en door de polder langs de Stevenshof. De Churchill Avenue behelst een tunnel onder de Churchilllaan en Doctor Lelylaan in Leiden.

Wegens geldgebrek kan het zijn, dat de weg in twee delen wordt aangelegd - de tunnel onder de Doctor Lelylaan komt dan vele jaren later. De Bockhorst, gelegen in de oksel van Plesmanlaan en Doctor Lelylaan, heeft dan een regionale hoofdweg in de achtertuin liggen. Ook als de weg in één keer geheel wordt aangelegd echter, is BBB er tegen. De tunnel komt dan bij de wijk boven en met de normaal heersende windrichting indachtig, voorspelt BBB een sombere toekomst voor de buurt.

Die voorspelling is onjuist, laat Gijs Holla van Team Churchill Avenue weten. Het team heeft de plannen al aangepast en een verspringende tunnelmond bedacht. Automobilisten die naar het westen rijden komen na De Bockhorst pas uit de tunnel, wie de andere kant de tunnel ingaat doet dat meer richting Rijn. De provincie beziet volgens Holla nu of het mogelijk is, die aanpassing nog in het onderzoek te verwerken.

Update door Churchill Avenue Team, :

Ontwerpaanpassing bij de Bockhorst

Als resultaat van de ontwerpateliers “schetsen voor Leiden”, het tunnelveiligheidsadvies, een aantal overleggen en enkele kostencijfers over de glazen kapconstructie, heeft het Churchill Avenue team besloten om een grotere ontwerpwijziging voor te stellen voor de inpassing nabij de woonwijk Bockhorst aan de westkant van het tunneltracé door Leiden. Hierbij wordt de glazen kap vervangen door een tunnel. De “half-verdiepte bak + glazen kap” uit het vorige ontwerp, bleek in kosten ook duurder te zijn. Dus dan is een tunnel altijd beter. De komende 3 weken zal het team zich bezighouden met een revisie van het ontwerp van januari 2011 (downloadbaar in de sectie schetsontwerp tracé), welke in de ontwerpateliers van februari gebruikt werden. In onderstaande handschets wordt een algemene impressie gegeven van de nieuwe inpassing.

Panorama van de Bockhorst