In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 04 maart 2011

Moeilijke puzzel voor VVD

Door Binnert Glastra

Veel combinaties mogelijk

den haag - De VVD, sinds woensdagnacht met twaalf zetels de grootste partij in de provinciale staten, vindt de verkiezingsuitslag lastig. Fractievoorzitter Floor Vermeulen is met alle partijen in gesprek om te kijken met wie de VVD in een provinciaal bestuur zou kunnen plaatsnemen.

Op papier lijkt de verkiezingsuitslag niet ingewikkeld. Het huidige provinciebestuur bestaat uit CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP, en die combinatie heeft ook zonder dat de definitieve uitslag bekend is (die volgt 8 maart) met 32 van de 55 zetels nog altijd een ruime meerderheid. Om recht te doen aan de verkiezinguitslag, dient Vermeulen echter te bezien of het mogelijk is een combinatie te maken tussen de grootste winnaars. Dan wordt het lastiger.

Kandidaten die - als een verkiezingsverlies het uitgangspunt is - uit het provinciebestuur vertrekken zijn CDA (van 13 naar 6 zetels) en ChristenUnie (van 4 naar 2). Vermeulen kan dan als tweede partij kiezen voor PvdA (10 zetels) of PVV (8). Ze beide in gedeputeerde staten opnemen, levert weliswaar een meerderheid op van 28 zetels (30 als de stabiel gebleven SGP erbij blijft) maar lijkt te lastig, als de regeringsvorming van vorig jaar een indicatie is. PvdA en PVV liggen elkaar niet. De PVV direct uitvlakken kan niet, de partij kwam uit het niets op acht zetels. Een absolute kanshebber voor het provinciebestuur is D66. Die partij steeg van 1 naar 5 zetels en moet op basis daarvan serieuze aandacht krijgen. Zowel de 'paarse' combinatie met VVD en PvdA als de combinatie met VVD en PVV hebben voor een meerderheid een vierde partij nodig.

De verkiezingsuitslag heeft nauwelijks gevolgen voor de omstreden provinciale projecten in de Leidse regio. Er is nog altijd een ruime meerderheid voor de aanleg van de Rijn Gouwe Lijn en of de Oostvlietpolder definitief groen blijft, hangt nog steeds af van onderzoek naard e behoefte aan bedrijventerreinen. Er is nog steeds een meerderheid voor de Rijnlandroute maar welke route die krijgt is, zoals tijdens de verkiezingscampagnes al bleek, niet te voorspellen. De PVV heeft haar standpunten over deze thema's niet laten weten.