In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 01 maart 2011

De Kooi dringt aan op stopzetten Ringweg-Oost

Door Binnert Glastra

leiden - De gemeente Leiden moet onmiddelijk stoppen met de voorbereidingen van de aanleg van een oostelijke ringweg. Het nut van de weg is niet aangetoond. Bovendien maken zware Leiderdorpse eisen de aanleg uiterst onzeker. Dat stelt wijkvereniging De Kooi in een brandmail aan de Leidse politiek.

Wijkvereniging De Kooi is als de dood dat de gemeente vast begint met het aansluiten van de Kanaalweg op de bedrijventerrein De Waard en pas dan inziet dat de Leiderdorpse eisen (die alle kosten en risico's bij Leiden leggen) de aanleg naar die gemeente onmogelijk maken. De bedoeling is, dat een tunnel onder de Zijl komt naar Leiderdorp. Als dat mislukt, is het alternatief een trace over de Sumatrastraat, dwars door de Kooi.

De tunnel zelf is volgens de wijkvereniging ook nog niet voldoende uitgewerkt; zij vreest een Leidse variant van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn. De gemeente heeft bovendien, zo stelt de wijkvereniging, nog helemaal niet aangetoond dat de weg nodig is en suggesties van omwonenden naast zich neergelegd.

De wijkvereniging doet daarom een beroep op de politiek om te stoppen met de voorbereidingen en eerst alles op papier in orde te krijgen.