In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 11 januari 2011

Proper Stok boos op Katwijk

katwijk - Het afblazen van het bouwproject in het havengebied in Katwijk is tegen het zere been van projectontwikkelaar Proper Stok. De bouwer vindt dat de gemeente Katwijk handelt in strijd met de aanbestedingsregels.

De onderneming had nog graag huizen willen bouwen in het havengebied. Maar Proper Stok krijgt bij de gemeente Katwijk geen voet meer tussen de deur. Een juridische strijd dreigt.

Eerder liet de gemeente weten dat de plannen voor het gebied (Project Haven 2) te ambitieus waren in een tijd waarin de economie op een laag pitje staat. Proper Stok klopte nog eens bij de gemeente aan om een oplossing te vinden voor het probleem. Het verzoek van het bedrijf was dat de gemeente zou bijdragen in het tekort op de exploitatie.

De directie van het bouwbedrijf stelt geld te hebben geinvesteerd in het project. Nu dat de gemeente Katwijk de overeenkomst wil ontbinden ziet Proper Stok daar niets van terug.

Katwijk ziet echter geen heil meer in samenwerking. In een brief laat de gemeente weten 'daar niet toe over te gaan' vanwege het harde standpunt binnen de gemeente dat elk nieuw bouwproject /budgetneutraal' dient te worden: het mag de gemeentelijke schatkist geen cent kosten. Proper Stok wijst er echter op dat de gemeente al bijna zeven miljoen op het project heeft toegelegd.

Katwijk benadrukt dat het 'niet mogelijk is het project haalbaar te maken'. De gemeente meldt vervolgens dat het ook in de komende periode niet haalbaar zal worden. "Hierbij ontbinden wij om die reden de tussen partijen bestaande intentieovereenkomst van 23 december 2005", schrijft de gemeente dan ook in een brief aan Proper Stok.

De bouwer stelt dat er mogelijkheden zijn voor voortzetting van de smanewerking. Beeindiging is bovendien in strijd met de aanbestedingsregels, oordeelt het bedrijf. "Wij zien in de praktijk dat gemeenten met marktpartijen op grote schaal plannen wijzigen zonder daarbij direct over te gaan tot beeindiging van de smanewerking of in strijd te handelen met aanbestedingsregels", laat algemeen directeur Peter van der Gugten weten.

Hij had graag met de gemeente om de tafel willen zitten om een gewijzigd plan uit te werken. "Katwijk kan de overeenkomst met ons bedrijf niet zomaar beeindigen".

 

http://www.leidschdagblad.nl/nieuws/regionaal/duinenbollen/article5837901.ece/Proper-Stok-boos-op-Katwijk