In de media

 

WRLeidsch Dagblad - 2 december 2010

Rijnland verheugd met 37 miljoen voor RijnlandRoute

regio - Eerder was al 37,5 miljoen gereserveerd, waardoor de totale bijdrage van de gemeenten nu 74,5 miljoen is.

Leiderdorp is de enige gemeente die nog niet wil bijdragen, volgens burgemeester Lenferink van Leiden wordt er nog met zijn buurgemeente gepraat. Ook Kaag en Braassem wilde aanvankelijk niet meebetalen, maar die gemeente ging maandagavond alsnog overstag. De gemeente Voorschoten maakt een voorbehoud: er wordt alleen betaald als de weg niet door het dorp zelf komt. Voor die variant zou dan maar 36 miljoen beschikbaar zijn.

Er worden momenteel nog twee varianten van de Rijnlandroute onderzocht, een weg door Voorschoten en een weg door Leiden. Voorschoten draagt niet bij aan een weg door het eigen dorp, maar is wel bereid na te denken over een extra bijdrage aan de variant door Leiden.

Het gezamenlijke bedrijfsleven in Rijnland laat via Jan Versteegh, voorzitter VNO-NCW Rijnland, weten zeer verheugd te zijn met het besluit van Holland Rijnland: "Dit krachtige signaal uit de regio brengt de realisatie van de RijnlandRoute weer een stap dichterbij."

Versteegh hoopt dat in de actuele discussie in Tweede Kamer over infrastructuur, de meerderheid van de parlementsleden tot de conclusie komt dat het Rijk extra geld moet uittrekken.

http://www.webregio.nl/duin-en-bollenstreek/ondernemersnieuws/artikel/1850899/rijnland-verheugd-met-37-miljoen-voor-rijnlandroute-.aspx