(Pers)Bericht

 

Stichting Behoud Rijnland - 13 juni 2016

Twaalf organisaties starten petitie voor behoud en herstel van de Duivenvoordecorridor

De twaalf organisaties die zich inzetten voor het behoud en herstel van de Duivenvoordecorridor zijn een petitie gestart. In de petitie dringen zij er bij de gemeenten Voorschoten en Leidschendam-Voorburg en de provincie Zuid-Holland op aan de Duivenvoordecorridor te behouden en het oorspronkelijke landschap daar te herstellen en de cultuurwaarden en de natuurwaarden te respecteren en te versterken. In de petitie wordt beide gemeenten gevraagd zo min mogelijk te bouwen in de Duivenvoordecorridor en liefst helemaal niet en de huidige plannen voor de bouw van honderden woningen in de Duivenvoordecorridor dus in heroverweging te nemen.

Het open landschap van grasland, monumentale boerderijen en bomenlanen rond het opgaande bos van de buitenplaats Duivenvoorde tussen de bebouwing van Voorschoten en Leidschendam wordt de Duivenvoordecorridor genoemd. Dat landschap wilden rijk, provincie en gemeenten behouden als buffer tussen de Haagse en de Leidse agglomeratie, om te voorkomen dat die stedelijke gebieden aan elkaar vastgroeien.

De bedoeling was het oorspronkelijke landschap in de corridor te herstellen. Daarom zijn enkele tientallen hectares kassen uit de corridor verwijderd. Om de kosten daarvan voor een deel te dekken mocht er beperkte woningbouw in de corridor plaatsvinden. In de loop der jaren bleek beperkte woningbouw niet voldoende geld op te brengen, zodat beide gemeenten samen nu plannen hebben voor honderden woningen midden in de Duivenvoordecorridor.

De twaalf organisaties proberen uitvoering van die plannen te voorkomen en alternatieven te ontwikkelen. De twaalf organisaties zijn:

• Agrarische Natuurvereniging Santvoorde,
• Coöperatie De Groene Klaver,
• Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland,
• Stichting Duivenvoorde,
• Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg,
• Stichting Horst en Weide,
• Stichting het Zuid-Hollands Landschap,
• Platform Duurzaam Voorschoten,
• Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten,
• Vereniging voor Vogelbescherming 's Gravenhage e.o.,
• Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's Gravenhage e.o.,
• Voorschotense Adviescommissie voor Woningbouw en Woonomgeving,

De petitie voor het behoud en herstel van de Duivenvoordecorridor kan getekend worden op de websites van de Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten (www.oudgroenenleefbaarvoorschoten.nl), de Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland (www.behoudrijnland.nl) en de Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg (www.duurzaamleidschendamvoorburg.nl).