Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

"Provincie, neem uw verantwoordelijkheid, ga echt aan de slag met de aanpak van de knelpunten op de bestaande N206. U heeft al in 2005 unaniem besloten tot verdubbeling van de Tjalmaweg. Pak de Knoop Leiden-West aan. En realiseer de bypass door de Oostvlietpolder, maar los in de tussentijd de problemen bij het Lammenschansplein en de Lammebrug op. Daar is wèl voldoende geld voor." - Dossier Rijnlandroute - Lees ook brief aan Schultz van Haegen.
 
In de rubriek In de Media  / Nieuws:

Geld voor stille Rijnlandroute - LD - 25 oktober 2016

Broedvogels 'schadeloos gesteld' bij werk aan Rijnlandroute - LD - 11 juni 2016

'Meer snelwegen aanleggen om verkeersdrukte te verwerken loont niet' - NU - 12 mei 2016

Katwijk geeft ’lijstje’ met gewenste aanpassingen voor Rijnlandroute nog niet op - LD - 30 april 2016

Gedeputeerde Vermeulen: “Alle seinen op groen voor Rijnlandroute” - SL - 30 januari 2016

Blijdschap en treurnis na vonnis; 'Voor de Stevenshof valt er nog veel te winnen' - LD - 29 januari 2016

Raad van State stelt bezwaarmakers RijnlandRoute in het ongelijk - SL - 27 januari 2016

Aanleg Rijnlandroute start over een jaar - SL - 09 januari 2016

Aanpak Europaweg geen uitgemaakte zaak - LD - 08 januari 2016

Flora sluit FHS in Rijnsburg - LD - 02 oktober 2015

Rijnlandroute bij de rechter - LD - 30 september 2015

Recreatiegebied Vlietland moet bredere A4 dulden - LD - 19 augustus 2015

Verbreding van A9 is achterhaald - BNR - 03 augustus 2015

meer...

In de rubriek (Pers)berichten:

Twaalf organisaties starten petitie voor behoud en herstel van de Duivenvoordecorridor
13 juni 2016 - Stichting Behoud Rijnland en andere organisaties

Beslissing op bezwaarschrift Flora- en faunawet
06 juni 2016 - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Reactie op de brief van gedeputeerde over de ontwikkelingen rond de Duivenvoordecorridor
04 mei 2016 - Stichting Behoud Rijnland en andere organisaties

Brief met zienswijze voorontwerp bestemmingsplan Roosenhorst
23 april 2016 - Stichting Behoud Rijnland en andere organisaties

Brief van gedeputeerde over de ontwikkelingen rond de Duivenvoordecorridor
20 april 2016 - PZH

Twaalf organisaties brengen een brochure uit over de Duivenvoordecorridor
05 april 2016 - Stichting Behoud Rijnland en andere organisaties

Toename ongelukken op A4 ter hoogte van Leiden dwingt ertoe aansluiting Rijnlandroute op A4 bij oplossing daarvan te betrekken
Jaap van Meijgaarden - 11 februari 2016

Inspreektekst van Wim ter Keurs tijdens de vergadering van de Zuid-Hollandse Statencommissie Verkeer en Milieu
Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar) - 10 februari 2016

Deelnemers Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute zeer teleurgesteld over uitspraak Raad van State
Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar) - 27 januari 2016

Brief gedeputeerde Vermeulen over uitspraak Raad van State beroepsprocedure RijnlandRoute
PZH - 27 januari 2016

Bijna alle bezwaren tegen provinciale weg RijnlandRoute ongegrond
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - 27 januari 2016

Uitspraak RijnlandRoute door Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar) - 27 januari 2016

PAL-advies over de Duivenvoordecorridor
Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit Zuid-Holland - 04 januari 2016

Bezwaarschrift tegen de ontheffing voor de RijnlandRoute op grond van de Flora- en faunawet
Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar) - 24 december 2015

Tweede uitstel van uitspraak
Raad van State - Afdeling Bestuursrechtspraak - 21 december 2015

Aanbesteding van de Rijnlandroute
TenderNed - Rijkswaterstaat - 07 december 2015

Twaalf organisaties vragen de provincie: ‘voorkom bebouwing van de Duivenvoordecorridor!’
Stichting Behoud Rijnland e.a. - 04 december 2015

Brief aan Provincie: ‘voorkom bebouwing van de Duivenvoordecorridor!’
Stichting Behoud Rijnland e.a. - 04 december 2015

Negen organisaties willen Duivenvoordecorridor openhouden
Stichting Behoud Rijnland e.a. - 25 november 2015

Toekenning ontheffing Flora- en faunawet
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - 13 november 2015

Antwoorden op vragen over Ontheffing Flora- en Faunawet RijnlandRoute Flora- en faunawet
PZH - 11 november 2015

Uitstel van uitspraak
Raad van State - Afdeling Bestuursrechtspraak - 09 november 2015

Respons van Raad van State Afdeling Bestuursrechtspraak op observaties brief
Raad van State - Afdeling Bestuursrechtspraak - 08 oktober 2015

Observaties naar aanleiding van de de zitting op 1 en 2 oktober jl.
Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar) - 07 oktober 2015

Op 1 en 2 oktober as. zal de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State onze beroepen tegen het Inpassingsplan voor de RijnlandRoute en de Tracébesluiten voor de aanpassingen van de A4 en de A44 behandelen
Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute (Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar) - 28 september 2015

meer...

 
Petitie: Lange tunnel voor Leidse Stevenshof

De Wijkvereniging Wijkraad Stevenshof dringt er bij Provinciale Staten en de gemeente Leiden op aan de tunnel langs de Stevenshof met ruim een kilometer te verlengen. Door op onderstaande button te klikken gaat u naar de pagina met meer informatie over deze petitie. Dank u voor uw steun.

Petitie Lange Tunnel

 

Petitie voor het behoud en herstel van de Duivenvoordecorridor

Wilt u niet meegaan in het verkwanselen van de mooie open Duivenvoordecorridor aan te veel woningbouw, teken dan de petitie. Door op onderstaande button te klikken gaat u naar de pagina met meer informatie over deze petitie. Dank u voor uw steun.

 

Petitie & Steunbetuiging ref Rijnlandroute

Tekent u alstublieft de petitie 'STOP Rijnlandroute', de nieuw-geplande weg, dwars door de Oostvlietpolder, onder Voorschoten door, rakelings langs de Stevenshof, die toch geen oplossing is voor de drukte op de Churchilllaan.

 

Doneren

Als u ons wilt steunen kunt geld overmaken:

   IBAN: NL34 INGB 0003 0577 21
   t.n.v. Stichting Behoud Rijnland te Leiden

U kunt ook een bedrag online doneren:

Lees meer over doneren hier. Onder ander over periodieke giften.

 


De stichting stelt zich ten doel in het gebied Rijnland het behoud en herstel van het stedelijk leefmilieu, de natuurwaarden en het landschap te bevorderen.