In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 16 februari 2015

Provinciale clausule koopcontracten RijnlandRoute 'machopolitiek'

Door LD Politiek Live

leiden - De GroenLinks-fractie in de Provinciale Staten van Zuid-Holland stoort zich aan de bedreigende clausule in sommige koopcontracten die de provincie met bewoners langs de RijnlandRoute na het opkopen van hun huizen heeft afgesloten. Het Leidsch Dagblad schreef donderdag nog over de kwestie.

Die clausule past volgens Statenlid Alfred Blokhuizen desgevraagd in de ,,machopolitiek” die in het dossier RijnlandRoute wordt gevoerd. ,,Wie niet wil wat de provincie wil, wordt zwartgemaakt. Er wordt op de persoon gespeeld, niet op de inhoud.” De partij is verklaard tegenstander van de weg. Blokhuizen voert zelf al acht jaar oppositie.

Blokhuizen herhaalt in zijn vragen aan het college van gedeputeerden dat bewoners zeggen voorzichtig om te gaan met de pers en zelfs twijfelen of ze wel op GroenLinks mogen stemmen. ,,Onze partij is immers tegen de RijnlandRoute en zal alle democratische middelen inzetten om de aanleg van deze weg te verhinderen.” Daar staat nu dus een forse boete op, stelt GroenLinks.

De provincie ontkent weliswaar een beperking van de vrijheid van meningsuiting, maar daar is Blokhuizen het niet mee eens. Onduidelijk is namelijk hoever de clausule reikt: valt vrijheid van meningsuiting daar nu wel of niet onder?

Nu is niemand overigens verplicht om deze clausule te ondertekenen. Maar, stelt de fractieleider van GroenLinks: ,,Je verkoopt tenslotte in dit geval “niet geheel vrijwillig” je bezittingen.” Wie zijn huis niet aan de provincie verkoopt, wordt zeer waarschijnlijk onder ongunstiger voorwaarden onteigent. De keus om het contract met deze clausule er in niet te ondertekenen, is volgens GroenLinks dus helemaal niet vrij.

GroenLinks wil dan ook weten of het de taak van een overheid is om burgers in hun (gevoel van) vrijheid te beperken. Concreet wil de partij weten of burgers die hun huis aan de provincie hebben verkocht nu nog wel mogen demonstreren of hun ongenoegens over de route met de pers mogen delen. Mogen bewoners na verkoop van hun huis nog wel bezwaar aantekenen bij de provincie? Los van de vraag in hoeverre deze clausule conform Europese wet- en regelgeving is. De vragen zijn ingediend, nu ligt de bal bij het college.

http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/ldpolitieklive/article27314339.ece/Provinciale-clausule-koopcontracten-RijnlandRoute-machopolitiek?lref=r_regionaal