In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 07 mei 2014

Rijnlandroute, feit of niet?

Door Jan Vogel

LD Politiek Live

leiden - Na jarenlang getouwtrek neemt de provincie later dit jaar eindelijk een besluit over de aanleg van de Rijnlandroute. In LD Politiek Live praten we vanavond 20 uur op www.leidschdagblad.nl met Gijs Holla (fractievoorzitter PvdA Leiden) en Piet Schuur (inwoner Stevenshof) over de gevolgen van de weg voor Leiden. Met Wim ter Keurs, voorzitter Behoud Rijnland, en Jan Versteegh, voorzitter VNO-NCW Rijnland, én voorstander van de nieuwe weg tussen A4 en A44, wordt de discussie alvast afgetrapt.

Ter Keurs ontkent niet dat er verkeersproblemen bij Leiden zijn. ,,De problemen rond bijvoorbeeld de Europaweg, de Lammebrug en de Tjalmaweg moeten aangepakt worden.'' Maar volgens hem kunnen aanpassingen in de bestaande route die problemen prima oplossen. Daar is geen nieuwe weg voor nodig langs de Stevenshof vindt Ter Keurs. Volgens hem gaan de plannen uit van een 'volstrekt irreële toename van het autoverkeer'.Ter Keurs: ,,Er is in Zuid-Holland juist sprake van een afname in autoverkeer. Dat heeft slechts deels met de slechte economie te maken; die afname begon al voor de crisis.''

De vraag of er überhaupt een Rijnlandroute moet komen, is volgens Jan Versteegh een gepasseerd station. ,,Het is een onomkeerbaar proces.'' Versteegh loopt hiermee vooruit op de inspraaktermijn die tot morgen loopt, en het definitieve trajectbesluit dat de provincie in oktober hoopt te nemen. Geluiden dat de Rijnlandroute niet noodzakelijk zou zijn voor de regionale economie, begrijpt Versteegh helemaal niet. ,,Er is geen enkele overheid die in deze tijd zoveel geld zou steken in een niet-noodzakelijk project." Met de trajectkeuze heeft VNO-NCW zich volgens Versteegh nooit bemoeid. ,,Wij vinden voortgang het belangrijkst. De trajectkeuze is altijd een zaak van de overheid.''

Juist over die trajectkeuze maakt Gijs Holla zich druk. ,,Nut en noodzaak van de Rijnlandroute hebben wij nooit betwist.'' Maar als het aan de PvdA had gelegen, was de Churchill Avenue-variant gekozen en niet een nieuwe weg langs de Stevenshof. Nu is het voor Holla zaak de overlast voor bewoners tot een minimum te beperken. Dat kan met een langere tunnel, een bak met een dodo-constructie (dicht-open-dicht-open) en verticale geluidsschermen. Holla: ,,Voor ons zijn die inpassingen bij de Stevenshof nu het belangrijkste. Wat de PvdA betreft moet de gemeente Leiden daar ook extra geld voor vrijmaken." Maar hij wil niet zeggen hoeveel. ,,Dat schrijft de provincie dan direct bij op de rekening."

Wensen Piet Schuur, de tweede gast vanavond in LD Politiek Live, gelooft niet dat het huidige poldertracé de verkeersproblemen in Leiden oplost. ,,Een nieuwe weg langs de Stevenshof verplaatst de problemen slechts van het centrum naar de polders.'' Schuur ergert zich ook aan het feit dat er alleen gekeken wordt naar de wensen van de automobilist. ,,Fietsroutes verdwijnen, het openbaar vervoer wordt niet verbeterd; alles moet wijken voor de auto.'' Volgens Schuur 'rammelt' het plan dat nu voorligt. Hij kan zich dan ook niet vinden in de stelligheid van Holla en Versteegh dat die nieuwe weg er hoe dan ook komt. ,,De plannen voor de Rijnlandroute zitten in hetzelfde stadium als de plannen voor de RijnGouweLijn vóór het referendum. En we weten allemaal hoe het daarmee is afgelopen.''

http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/ldpolitieklive/article27065573.ece/Rijnlandroute-feit-of-niet