In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 19 april 2014

'Combineer inzien Rijnlandroute'

Door Binnert Jan Glastra

regio - Rijk en provincie ontnemen burgers de mogelijkheid om verschillende besluiten over de geplande weg Rijnlandroute in samenhang te bestuderen en zodoende een gedegen inspraakreactie te op te stellen.

Dat vindt het bewonersgroepenoverleg Rijnlandroute, dat de provincie daarom vraagt het de reactie termijn van het onlangs ter inzage gelegde ontwerp-inpassingsplan te verlengen. Net zo lang, tot ook een benodigde (rijks)aanpassing van de Tracéwet ter inzage ligt. Dat is naar verwachting volgende maand.

Het bewonersgroepenoverleg, waarin 29 belangenclubs samenwerken, vindt het apart ter inzage leggen van de twee documenten onbegrijpelijk. Een samenhangend bezwaar schrijven wordt dan lastiger.