In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 27 maart 2014

Rijnlandroute: wie betaalt, bepaalt

Door Binnert Jan Glastra

den haag - Het plan voor de Rijnlandroute is bijna klaar. Gisteren presenteerde gedeputeerde Ingrid de Bondt (VVD, verkeer) het 'ontwerp inpassingsplan' dat voor de aanleg nodig is. Vanaf vrijdag kunnen mensen laten weten wat ze ervan vinden. De Bondt ziet verbetervoorstellen graag komen, maar alleen als ze de provincie geen geld kosten. Als de bedenker zelf geld meeneemt, dan is het prima.

Zelf moet De Bondt nog op zoek naar 13 miljoen euro aan besparingen in het 825 miljoen euro (excl. btw) kostende project. In het najaar moet het allemaal rond zijn; dan besluiten provinciale staten over de definitieve manier waarop de weg wordt aangelegd. Met wat tot dusver gedaan is om de nieuwe verbinding tussen A4 en Bollenstreek beter in het landschap 'in te passen', is de gedeputeerde al erg ingenomen. Overal langs de route is wel iets veranderd ten opzichte van de plannen zoals ze vorig jaar waren.

Katwijk

Bij Katwijk is een lichte verdieping van de N206 ter hoogte van het bedrijventerrein geschrapt. In plaats daarvan wordt de Rijnlandroute bij de huizen ter hoogte van Duinzicht op twee meter diepte aangelegd. ,,Dat bleek 1,1 miljoen euro meer te kosten. Veel minder dan we aanvankelijk dachten'', aldus De Bondt. ,,Dus dat gaan we doen. Bewoners krijgen daar nu aanzienlijk minder hoge geluidsschermen.''

Wat Katwijk nog altijd kan vergeten dat was de gemeente al eerder verteld is een tunnelbak in het verlengde van de Rijnlandroute, waar de de N206 bij Katwijk naar het noorden draait. ,,Heel leuk allemaal, dat soort ideeën, maar dat is dus iets voor Katwijk zelf'', zegt de gedeputeerde. ,,Ik ga niet iedere willekeurige wens van een gemeente bij de Rijnlandroute betrekken.''

De bruggen over de Rijn bij Katwijk en in de A44 worden vaste bruggen. Ondernemers wilden met het oog op mogelijk toekomstige ontwikkelingen graag beweegbare bruggen, maar dat gaat de provincie te ver. Ze gaan nu maar een paar keer per jaar open en er vaste bruggen van maken scheelt zo'n 47 miljoen euro. ,,En een vaste brug geeft natuurlijk ook minder geluidsoverlast.''

Leiden

Voor Leiden heeft De Bondt eenzelfde boodschap. De provincie heeft de tunnel tussen de Vliet en de A44 zo'n tweehonderd meter weten te verlengen. Dat was technisch goedkoper omdat het boren onder het water dan dieper en goedkoper kan, en bovendien ligt de tunnelmond dan verder van huizen vandaan. Leiden zou de tunnel nog wel langer willen hebben. ,,Technisch kan er nog wel een paar honderd meter bij'', zegt De Bondt. ,,Van Leiden heb ik er nog niets over gehoord, maar als een gemeente opstaat die ons extra miljoenen wil geven, zeg ik niet bij voorbaat 'nee'. De weg beter maken mag altijd.''

Oostvlietpolder

Aan de Oostvlietpolder-kant van de Vliet heeft de provincie de tunnel ook iets verlengd, en de aansluiting op de A4 is een stukje 'samengeknepen' zodat hij minder ruimte in beslag neemt.

De Bondt neemt verder een misverstand weg dat bij belangengroepen bestaat. De provincie kiest weliswaar voor betonnen wanden in plaats van dijken om bij overstromingen de tunnel droog te houden, maar dat betekent niet dat beton straks het uitzicht vanuit de polder vormt. Tegen de wanden wordt een hoopje zand aangebracht, dat van 'gebiedseigen beplanting' wordt voorzien.

Door de aanpassingen in het project hoeft minder gesloopt te worden Over het hele traject van 14 kilometer gaat het nu nog om zo'n dertig gebouwen. Met de betrokkenen is de provincie in overleg. Een deel van de panden is al aangekocht.