In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 29 augustus 2013

Plesmanlaan groene entree

Ringweg langs het spoor blijft optie

Door -

leiden - De Leidse Plesmanlaan moet een waardige stadsentree worden. Met groen, water en meer bij elkaar passende bebouwing. Daarom besloten burgemeester en wethouders ontwikkelaars niet alleen te vragen een viaduct te ontwerpen voor de kruising met de Haagse Schouwweg, maar ook de omgeving erbij te betrekken.

Door de komst van de Rijnlandroute, huizenbouw op het voormalig viiegkamp Vaikenburg en uitbreiding van het Bio Science Park wordt het steeds drukker aan de westkant van de stad. De kruising kan aile verkeer niet meer aan. De gemeente maakte van de gelegenheld gebruik wensen en eisen voor het hele gebied in kaart te brengen.

Bij de kruising mogen wat het stadsbestuur betreft twee hoge gebouwen komen. Eentje op het paardenweitje, de andere schuin tegenover aan de Ehrenfestweg. Uiteindeiijk wil de gemeente langs de Plesmanlaan een samenhangend beeld van hoge bebouwing. Het college van B en W vindt het nu nogal een rommeitje en wil dat het een mooie entree wordt, een kennisstad waardig. Bovendien moeten mensen die op het Bio Science Park willen zijn, daar sneller kunnen komen.

En niet alleen voor auto’s. Ontwikkelaars moeten in hun plan ook zorgen voor betere voet- en fietspaden langs de Plesmanlaan. Ook moet er meer water en meer groen langs de weg komen, vindt de gemeente. Een van de reden en daarvoor is, dat de Plesmanlaan een barrière vormt tussen de landgoederen bij Wassenaar en Oegstgeest.

Uit de plannen blijkt verder, dat de gemeente een verbinding tussen Dr. Lelylaan en Plesmanlaan langs de spoorlijn nog niet heeft opgegeven. Deze ‘ringweg West’ is nog niet echt een plan, maar is nog achter de hand orn de drukte op de kruising met de Haagse Schouwweg verder te verminderen.