In de media

 

BBVoorschoten Online - 20 maart 2013

Woningen Maaldrift worden toch gesloopt voor Rijnlandroute

Door -

voorschoten - Gedeputeerde Ingrid de Bondt gaf vanmorgen tijdens een persconferentie een toelichting over de verbeterde inpassing van de RijnlandRoute. Het blijkt geen oplossing te zijn voor de bewoners van Maaldrift. Hun huizen moeten alsnog gesloopt worden.

In november maakte De Bondt al bekend dat er een boortunnel onder de gemeente Voorschoten komt, vanochtend werden de andere standpunten over de inpassing van het tracé bekend gemaakt. Provinciale Staten zullen naar verwachting in juni besluiten over deze inpassing.

"De weg is een cruciale factor voor de bereikbaarheid van de regio. Wanneer de weg er niet komt, doe je er een uur over om van Katwijk naar de A4 te komen. Wanneer de weg er wel ligt, duurt dit slechts 9 minuten", aldus gedeputeerde de Bondt over het belang van de RijnlandRoute.

Ingrid de Bondt gaf meerdere malen aan dat zij goed nieuws te melden had. Met name voor het tracé bij Voorschoten en Leiden. Voor de gemeente Voorschoten zal de RijnlandRoute helemaal niet meer zichtbaar zijn, de 2280 meter lange boortunnel gaat volledig onder het dorp door. Bij de Stevenshof in Leiden komt de weg niet meer half verdiept te liggen op 2 meter onder de grond, maar komt deze volledig verdiept op circa 4 meter onder de grond te liggen. Pas bij de aansluiting op de A44 komt de weg weer volledig boven de grond.

Ook bij knoop Leiden West wordt er ruimte gespaard waardoor het Leidse Bio Science Park kan uitbreiden. Bij de Oostvlietpolder zal het verkeer volledig op de schop gaan. Er komt een nieuwe verkeersinrichting van het Lammenschansplein in combinatie met een verbrede Europaweg en een verbrede en verhoogde Lammebrug. Er is hierdoor geen bypass met extra brug nodig, waardoor een belangrijk verkeersknooppunt voor de regio wordt opgelost.

Na bestudering van diverse alternatieven bij Maaldrift stellen GS voor het knooppunt aan te passen door de oostelijke parallelweg niet aan te leggen en de westelijke parallelweg zo dicht mogelijk tegen het knooppunt te positioneren. Maar het is niet gelukt om het aantal te slopen woningen te verminderen.

De Bondt vertelde dat het tracé zoals het er nu ligt precies in het budget blijft, ook door de financiële steun die het van de gemeente Wassenaar en gemeente Voorschoten zal krijgen. Ze verwacht dat als alles goed verloopt de werkzaamheden in 2015 zullen beginnen. Over waar de werkzaamheden dan gaan beginnen kon zij nog niets zeggen, dit is voor de volgende fase.

http://www.volnieuws.nl/index.php?option=com_k2&view=item&id=27019:woningen-maaldrift-worden-toch-gesloopt-voor-rijnlandroute&Itemid=4516