In de media

 

BBBinnenlands Bestuur - 26 februari 2013

Regio's vragen Kamer om hulp na bezuinigingen infra

Door Saskia Buitelaar

Provincies in oost en zuid-Nederland bestoken de Tweede Kamer met oproepen om de voor hen ongunstige bezuinigingen op infrastructuur van tafel kan krijgen. De maatregelen die minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastractuur en Milieu) onlangs aankondigde zijn slecht gevallen in veel regio’s.

Randstad gespaard

Schultz moet tot 2028 6,4 miljard euro bezuinigen op infrastructuur. Ze presenteerde een pakket voorstellen voor de korte termijn om wegen te schrappen (670 miljoen euro) en uit te stellen (500 miljoen euro). Meteen klonk de kritiek dat de Randstad wordt gespaard, ten koste van regio’s op afstand van Den Haag. In een interview met Binnenlands Bestuur, dat vrijdag verschijnt, ontkent Schultz dat de keuzes op die manier zijn gemaakt.

Nog geen probleem

Er is gekeken waar schakels ontbreken in de hoofdstructuur, zegt Schultz in het interview. ‘Vrachtwagens vol goederen uit Rotterdam stranden nu op weg naar Duitsland bij Bemmel in het weiland, dus de verbinding A15-N18 gaat door. Dat stuk ligt niet echt in de Randstad.’ Ook keek de minister naar economisch rendement. Het aanpakken van een knelpunt zoals de A67 Leenderheide-Geldrop valt dan af, volgens Schultz, omdat daar nog geen echt probleem is. ‘Zodra dat probleem zich voordoet, komt het vanzelf weer op de agenda.’

Brabantse motie

Daar zorgen de regio’s inderdaad wel voor. Met een breed ondersteunde motie hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant het provinciebestuur opgedragen om in de Tweede Kamer aan de bel te trekken. Volgens de provinciale partijen zijn de A2, A67 en de A58 juist belangrijk voor onder meer de ontwikkeling van Brainport. Gedeputeerde Ruud van Heugten is blij met de steun van PS ‘Dit is een duidelijke steun in de rug bij onze inspanningen om de bezuinigen op de A67, de A58 en de A2 van tafel te krijgen.’

Limburg wil prioriteiten

Ook Limburg nam eind vorige week – unaniem - een motie aan. Hierin wordt de Tweede Kamer onder meer opgeroepen een aantal bezuinigingen te heroverwegen en prioriteiten te stellen aan de diverse verkeersknelpunten.

Oost-Nederland: teleurstellend

In Oost-Nederland klonk meteen na de presentatie van de bezuinigingen al onvrede. De provincies Overijssel en Gelderland en Regio Twente, Regio Stedendriehoek en Stadsregio Arnhem Nijmegen reageerden in een gezamenlijke verklaring. Ze vinden de inzet van Schultz en staatssecretaris Wilma Mansveld om de bereikbaarheid en veiligheid op rijksinfrastructuur in Oost Nederland op peil te houden teleurstellend.

Bezuiniging zonder visie

Het landsdeel is blij dat de doortrekking van de A15 en de N18 door gaan. Maar de aanpak van de A1, de N35 en de Twentekanalen wordt op de lange baan geschoven en de projecten N50, N35 en N23 worden geschrapt. Hiermee zet de minister niet alleen de bereikbaarheid en economie in deze regio, maar ook die voor Nederland als belangrijke weg-, water- en spoorverbinding naar Duitsland, op het spel, vinden de bestuurders van Oost-Nederland. De minister bezuinigt zonder visie, stellen ze. De regio wil opnieuw met de minister onderhandelen en is bereid zelf extra geld uit te trekken voor de projecten. Op 8 april praat de Tweede Kamer over de bezuinigingen.

http://www.binnenlandsbestuur.nl/financien/nieuws/regio-s-vragen-kamer-om-hulp-na-bezuinigingen.8896804.lynkx