In de media

 

BBVoorschoten Online - 22 oktober 2012

Team Churchill Avenue: 'Provincie moet besluit herzien'

Door -

voorschoten - De conclusies van de onafhankelijke commissie voor de milieu effect rapportage liegen er niet om. Het Tweede Fase MER rapport bevat verkeerde cijfers. Op cruciale punten geven de samenvattende scores een verkeerd beeld. Met andere woorden: bij de besluitvorming in mei hebben provincie, gemeenten, Minister en Tweede Kamer een besluit genomen over de tracékeuze op basis van onjuiste informatie en verkeerde beeldvorming. Inmiddels is ook het definitieve TNO rapport over tunnelveiligheid uitgebracht. De tunnel is vergunbaar. Daarmee zijn alle negatieve uitspraken over de Churchill Avenue onjuist gebleken.

Een belangrijk punt waar de provinciale berekening faalt zijn de veel te optimistische groeiprognoses voor verkeer. De provincie stelt in een reactie met bepaalde modellen te moeten werken. Dat moge zo zijn, maar het gaat hier in de eerste plaats om verkeerde cijfers die zijn ingevoerd. Verkeerde invoer leidt tot verkeerde modeluitkomsten.

De indruk werd gewekt dat het verkeer in 2030 vastliep. Maar dit kwam mede doordat een fout in het verkeersmodel niet op tijd hersteld was.Teamleider Willem van der Pol: "wij hebben altijd gezegd dat ons ontwerp ook in 2030 prima functioneert. Ons advies is genegeerd. Wij zijn vlak voor de eindoplevering als burgerinitiatief aan de kant geschoven.”

Een ander punt is dat de optimalisatiemogelijkheden niet bij alle tracés zijn onderzocht. Hierdoor scoort het CA op milieugebied niet op alle punten uitstekend. Ondanks dat concludeert de m.e.r. commissie nu al dat dit de meest milieuvriendelijke variant is.

Voor acht criteria waarop niet gelijkwaardig beoordeeld is, zal de provincie de effecten opnieuw moeten beoordelen. De samenvatting van het MER moet aangepast. Dit impliceert ook aanpassing van de Nota Voorkeursalternatief, de Maatschappelijke Kosten Baten analyse en herziening van de besluitvorming over de tracékeuze.

Dat alle informatie voor aanpassing nu al beschikbaar en openbaar zou zijn, is bij ons niet bekend. Aanpassen van de luchtkwaliteitberekeningen vergt toepassing van een specialistisch model waarmee bijvoorbeeld CFD berekeningen kunnen worden gedaan. Ook zal de animatie van hoe de Churchill Avenue in de toekomst gaat functioneren moeten worden verbeterd. Anders weet nog niemand wat er uiteindelijk uit gaat komen.

Van der Pol: “laten we deze kans benutten om ook misvattingen van derden uit de wereld te helpen. Zoals dat tijdens aanleg er opstoppingen komen op de Rooseveltstraat of de Churchilllaan. Er is al doorgerekend dat dat niet gebeurt.”