In de media

 

BBBinnenlands Bestuur - 26 augustus 2012

Slapeloosheid door provinciale wegen

Door Erid de Kluis

Duizende Brabanders hebben slapeloze nachten en gezondheidsklachten door het constante geruis van verkeer op de provinciale wegen. Dit blijkt uit een onderzoek van de provincie Noord-Brabant naar geluidsbelasting.

Geluidsbelastingkaarten

Veel mensen ondervinden geluidshinder als gevolg van wegverkeer. Geluid heeft invloed op de gezondheid. Daarom heeft de Europese Unie besloten de 'richtlijn omgevingslawaai' op te stellen om de geluidsituatie inzichtelijk te maken. Deze richtlijn is in de Wet geluidhinder opgenomen. Wegbeheerders zoals de provincie moeten daarom onderzoeken in hoeverre mensen last hebben van geluid.

Gezondheidsklachten

Uit metingen voor de Brabantse geluidsbelastingkaart blijkt dat een groot deel van de mensen die langs provinciale wegen in Brabant wonen last hebben van slapeloosheid, waardoor gezondheidsklachten ontstaan. 12.500 Brabanders gaven aan dagelijks hinder van het verkeerslawaai te ondervinden, 3.800 noemden deze hinder ernstig en 1.600 mensen slapen er slecht van.

http://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/slapeloosheid-door-provinciale-wegen.8499912.lynkx