In de media

 

Voorschoten OnlineVoorschoten Online - 01 februari 2012

Ecologisch veldonderzoek Rijnlandroute

Door -

regio - De provincie voert gedetailleerd milieuonderzoek uit op het tracé van de RijnlandRoute. Het onderzoek vindt plaats op de onderdelen geluid, lucht, externe veiligheid en ecologie (natuur). Op het onderwerp ecologie wordt veldonderzoek verricht. Het onderzoek wordt gedaan als voorbereiding op het provinciaal inpassingsplan. Omdat nu nog geen keuze is gemaakt voor een tracé, doet de provincie het veldonderzoek voor de tracés Churchill Avenue en Zoeken naar Balans.

In de omgeving van beide tracés voor de RijnlandRoute komen veel dier- en plantensoorten voor, waarvan enkele in meer of mindere mate wettelijk zijn beschermd. Om aanwezigheid van soorten te bepalen moet veldwerk verricht worden. In het kader van de milieueffectrapportage (MER) RijnlandRoute is dat al gebeurd, maar voor het provinciaal inpassingsplan is nog meer gedetailleerde informatie noodzakelijk. Er is bijvoorbeeld informatie nodig over het aantal en de locatie van broedparen van weidevogels, maar ook over de aanwezigheid van vleermuizen in gebouwen en schuren, en de vliegroutes van deze vleermuizen. Daarnaast is informatie nodig over de soorten vissen in de sloten die rijkelijk in het plangebied voorkomen. Kortom, het ecologisch onderzoek voor het provinciaal inpassingsplan is zeer gedetailleerd en omvangrijk.

Duur onderzoek
Het veldonderzoek duurt een jaar en is uitbesteed aan adviesbureau Tauw. Voor de beste resultaten moeten ecologen van Tauw particuliere percelen betreden. Zij zijn herkenbaar aan bedrijfskleding en kunnen zich op verzoek identificeren. Zij werken professioneel en zullen geen schade aanrichten aan plant en dier.

Meer informatie
De provincie hoopt op medewerking van bewoners en bedrijven bij eventuele betreding van hun terrein. Bewoners en bedrijven die niet willen dat het veldonderzoek op het eigen terrein wordt gedaan kunnen dat melden via e-mailadres rijnlandroute@pzh.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. onder vermelding van ‘ecologisch onderzoek RijnlandRoute’. Wie vermoedt dat ergens langs de tracés beschermde soorten voorkomen, kan dat op dezelfde wijze laten weten. Bellen kan ook: A. Gerritsen, Provincie Zuid-Holland, telefoonnummer 070 441 65 40.

http://www.volnieuws.nl/index.php?option=com_k2&view=item&id=14302:ecologisch-veldonderzoek-rijnlandroute&Itemid=4764