In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 29 september 2011

Meer onderzoek Rijnlandroute

Door Herman Joustra

leiden/voorschoten - Veertien belangengroepen hebben de provincie gevraagd eerst serieus na te gaan wat de economische effecten van de Rijnlandroute zijn, alvorens een keuze voor een van de tracés te maken.

Zij zeggen het merkwaardig te vinden dat Zuid-Holland een weg van om en nabij één miljard euro wil aanleggen, terwijl zij de economische effecten van de belangrijkste alternatieven die nu nog aan de orde zijn nog nooit heeft laten onderzoeken.

De veertien organisaties verzetten zich tegen de aanleg van de RijnlandRoute door de polders ten zuiden van Leiden, vlak langs de Stevenshof, dwars door Voorschoten en door de Oostvlietpolder. Zij streven naar een andere oplossing van de verkeersproblemen rondom Leiden.

Volgens de belangenorganisaties zijn er goede redenen om de economische effecten van de Rijnlandroute goed te onderzoeken.

Ten eerste is het versterken van de economie een van de hoofddoelstellingen van de aanleg van de weg die de A4 met de A44 moet verbinden. Bovendien heeft de provincie in opeenvolgende rapporten en notities, volgens de groep van veertien, allerlei tegenstrijdige beweringen gedaan over de economische effecten van de RijnlandRoute, maar zij zou nooit behoorlijk zijn ingegaan op de omvangrijke kritiek op die rapporten.

De organisaties wijzen de provincie op een recent onderzoek uitgevoerd door de Technische Universiteit Delft, waarin wel aandacht is besteed aan de economische effecten van de twee belangrijkste alternatieven die nu nog aan de orde zijn. In dat onderzoek concluderen de Delftse onderzoekers, dat de door een burgerinitiatief ontworpen Churchill Avenue wel economische potenties voor de regio biedt, in tegenstelling tot de voorkeursvariant van de provincie Zuid-Holland, die een nieuwe weg inhoudt langs de Stevenshof en door Voorschoten heen.

De onderzoekers van de TU Delft noemen hun onderzoek een eerste verkenning . De veertien organisaties vinden, dat de provincie deze verkenning naar de economische effecten van de Rijnlandroute in een vervolgonderzoek zelf verder zou moeten uitdiepen.

[Behoud Rijnland: Link naar brief]