In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 15 juli 2011

'Vrienden' blij met nieuw plan Oostvlietpolder

Door -

leiden - De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder (VVO) is blij met de Structuurvisie Leiden 2025 waarin de nieuwe gemeentelijke plannen voor de Oostvlietpolder zijn vastgelegd.

,,Het is een eerste stap op weg naar aanpassing van het bestemmingsplan en daar kunnen we alleen maar verheugd over zijn omdat het bedrijventerrein er uit is’’, zegt Hans Pieters, secretaris van de VVO.

Pieters plaatst ook een kritische kanttekening bij het document. ,,Onze belangrijkste zorg is de Rijnlandroute, die de A44 met de A4 die langs de Oostvlietpolder ligt, moet gaan verbinden. Het tracé van de N11 west, dat is de route langs de Stevenshof en door Voorschoten is verkozen boven de Churchill Avenue. Wij vinden dat eerst de bestaande knelpunten opgelost moeten worden en als er dan nog steeds problemen zijn, gekozen moet worden voor de Churchill Avenue.’’

Door een raadsbesluit om toch geen bedrijventerrein in de polder aan te leggen, moesten de plannen van Leiden worden aangepast voor de polder die langs de Europaweg ligt. Het uitgangspunt moet zijn dat er in de ’duurzame’ polder ruimte is voor ’stadslandbouw’ en een beetje recreatie, meldt het boekje. ,,Voor de ’beleving’ van de natuur moet het gebied goed worden ontsloten voor voetgangers en fietsers.’’ In de polder moet ook ruimte zijn voor een aantal ondernemingen. Die mogen zich daar alleen vestigen als zij de aantrekkelijkheid van de Oostvlietpolder voor anderen vergroten. Dat kan zijn door het bieden van horecavoorzieningen, informatie of verkoop van streekproducten, kleinschalige zorgverlening, educatie, recreatie of sport.

Ook is er plek voor studentenhuisvesting in de strook tussen de Vrouwenweg en de Europaweg. Een voorwaarde daarvoor is dat de ecologische verbinding tussen polderpark Cronesteyn en recreatiegebied de Vlietlanden overeind blijft. De inspraakprocedure loopt nog tot maandag 5 september.