In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 01 juli 2011

Regiogemeenten wensen invloed op besluit Rijnlandroute

Door -

leiden - De provincie Zuid-Holland moet te rade gaan bij de gemeenten in de regio Holland Rijnland voordat zij na de zomer een definitieve keuze maakt over het tracé van de Rijnlandroute, die A4 met A44 bij Leiden met elkaar moet gaan verbinden. Vertegenwoordigers van de regiogemeenten hebben het dagelijks bestuur van Holland Rijnland opdracht gegeven dat te regelen.

De nieuwe verkeersgedeputeerde Ingrid de Bondt (VVD) moet niet op eigen houtje of alleen in samenspraak met minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) kiezen, vinden de regiogemeenten. Holland Rijnland betaalt tientallen miljoenen euro s mee aan de weg en dient volgens hen dus op zijn minst betrokken te worden bij de keuze. Te meer omdat een aantal gemeenten aan hun bijdrage voorwaarden heeft gesteld.

De opdracht aan het bestuur van het samenwerkingsverband Holland Rijnland om daarvoor te zorgen, kwam woensdag. Dezelfde dag als de vergadering van de Tweede Kamercommissie waar bleek dat minister Schultz van Haegen er eigenlijk al uit is. Zij vindt de Churchill Avenue, een tunneltracé door Leiden, niet robuust en eigenlijk ook niet eens een nieuwe weg. Voor Schultz van Haegen blijft daardoor als vanzelf het enige andere tracé over, dat door Voorschoten en langs de Leidse wijk Stevenshof voert.

Ook de nieuwe politieke coalitie in de provincie heeft al een voorkeur uitgesproken voor de route door Voorschoten. Gedeputeerde De Bondt staat dus onder druk, maar wil na de zomer pas kiezen. Een speciale commissie vergelijkt de twee tracés momenteel nog eens nauwkeurig. Dit onder meer om te bezien of claims kloppen van bouwbedrijf BAM dat de Churchill Avenue niet duurder is dan de Voorschotenoptie, maar ongeveer hetzelfde zou kosten.

De regionale gemeenten hebben een voorkeur voor de Churchill Avenue, als deze inderdaad even duur blijkt te zijn als het alternatief. Zij betalen gezamenlijk 75 miljoen euro mee aan de Rijnlandroute. De gemeente Voorschoten, die uit alle macht probeert de weg uit het dorp te weren, heeft nog eens 3 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld als gekozen wordt voor het Leidse tracé.