In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 22 juni 2011

Bruggen niet dicht in spits

Door Loman Leefmans

leiden/regio - De bruggen aan de oostkant van Leiden blijven, ook in de spitsuren, opengaan. Dat meldt provinciaal gedeputeerde Ingrid de Bondt naar aanleiding van diverse artikelen in deze krant. ,,Onderzoek heeft aangetoond dat een complete spitsuursluiting geen oplossing is voor de files op de weg’’, zo beweert De Bondt (VVD).

In totaal 663 Leidsch Dagbladlezers gaven afgelopen week hun mening in de rubriek De Stelling, over de kwestie rond de Leidse bruggen. Daaruit bleek dat negentig procent er voorstander van is om de Wilhelminabrug, Stierenbrug, Zijlbrug en Lammebrug helemaal dicht te houden tijdens zowel de ochtend- en avondspits. Want die bruggen gaan tegenwoordig weliswaar alleen open voor de beroepsvaart - eens per halfuur - maar ook dat veroorzaakt dagelijks files en opstoppingen langs bijvoorbeeld de Hoge Rijndijk, Kanaalweg, Europaweg, en de Leiderdorpse Persant Snoepweg. Desondanks meent De Bondt, doordat pleziervaartuigen wel moeten wachten, dat het wegverkeer wel degelijk een voorrangsbehandeling krijgt tijdens de dagelijkse drukke perioden.

De bruggen compleet onberoerd laten tijdens de spits, is volgens de provinciebestuurster geen oplossing voor het probleem. "Zonder goederenvervoer over de water krijgen we er op de route van Ijmuiden richting Katwijk, Leiden, Den Haag en Rotterdam, dagelijks honderd vrachtwagens in de file bij."

Verder zijn de verkeersopstoppingen, ook binnen de bebouwde kom van Leiden en Leiderdorp, onuitroeibaar. Ook als de brugwachters in de spits werkeloos zouden toezien. "Waar het verkeer nu soms stilstaat voor de brug, staat het dan vast op de brug. Bovendien gaat met een spitsuursluiting de spits langer duren. Als alle bruggen dicht blijven, heeft de scheepsvaart na de spits meer tijd nodig om door te stromen. Met als gevolg dat bruggen dan langer overblijven en het wegverkeer langer moet wachten met files tot gevolg."