In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 08 juni 2011

Miljoenenbijdrage ringweg in gevaar

Door Binnert Glastra

leiden - Leiden kan 37,5 miljoen euro aan provinciale subsidie mogelijk op zijn buik schrijven. Het geld was bedoeld voor de ringweg-oost en het kruispunt Plesmanlaan-Haagse Schouwweg, maar was toegezegd als onderdeel van afspraken over sneltram Rijn Gouwe Lijn (RGL). Nu de RGL niet doorgaat, vindt het provinciebestuur de subsidie ook niet meer nodig.

Dat blijkt uit de antwoorden die het Zuid-Hollandse college van gedeputeerde staten geeft op vragen van de PvdA-statenfractie. Het gaat om 27,5 miljoen euro voor de in het verlengde van de Kanaalweg geplande ringweg, en 10 miljoen voor aanpassingen van het kruispunt bij de Plesmanlaan. De provincie zegde die een paar jaar geleden toe om uit de impasse met Leiden te komen over de RGL. Door het geld kon het compromis worden gesloten om de sneltram in de Hooigracht te leggen. De wegenprojecten moesten het verkeer dan opvangen dat uit die straat verdeven werd door de tram.

Nu de RGL over het treinspoor gaat lopen, is dat niet nodig. Het provinciebestuur wil niet vooruitlopen op de zaken - er lopen nog onderzoeken - maar merkt wel het volgende op: 'Bijdrage aan een binnengemeentelijke weg zonder koppeling aan de realisatie van een provinciaal project vinden wij niet tot de kerntaken van de provincie behoren'.