In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 28 april 2011

RGL kostte provincie al 73,6 miljoen

Door Binnert Glastra

Provincie moet sneltrams toch kopen à 1oo miljoen euro

leiden - De Rijn Gouwe Lijn heeft de provincie en ProRail sinds 2001 al 73,6 miljoen euro gekost, waarvan ongeveer de helft weggegooid geld lijkt nu het nieuwe provinciebestuur besloten heeft de sneltram niet aan te leggen.

Dat berekende de provincie op verzoek van deze krant. Het nieuwe provinciebestuur wil de RGL aan de oostkant van Leiden Centraal geheel over het bestaan de spoor naar Gouda laten lopen. Het oorspronkelijke plan behelsde ook ‘lightrail’ door het centrum en naar de kust, waarvoor speciale voertuigen nodig waren. Sinds de RGL in zool een echt project werd, gaf de provincie 22,7 miljoen curo Uit aan rekeningen die met dat speciale spoor te maken hebben. Nog eens 12,5 miljoen kostte een proef met Iightrailvoertuigen vanaf 2003. De resterende 38,4 miljoen ging op aan het tracé tussen Gouda en Zoeterwoude, waarde RGL ook in het vorige plan al over bestaand spoor reed.

Zolang de nieuwe coalitie in de provincie (VVD, D66, SP en CDA) het nieuwe plan niet heeft uitgewerkt, blijft het gissen naar de financiële gevolgen ervan. De coalitie gaat uit van een besparing van 137 miljoen. De provinciale oppositie twijfelt daar aan. Oppositiepartij PvdA leverde al een lange lijst vragen in. De partij verwijst naar de aanbesteding die de provincie heeft lopen voor het oude RGL-plan, en waarin zij zich verplicht om voor zo’n 100 miljoen euro (nu overbodige) sneltrams te kopen. De PvdA vraagt zich ook af wat de provincie denkt kwijt te zijn aan het opwaarderen van het treinspoor door Leiden. Verwachte torenhoge kosten op dat vlak waren ¡n die gemeente eerder reden een RGL over het bestaande spoor niet verder te onderzoeken. Maar de PvdA vermoedt dat als de provincie er geen geld voor uittrekt, de RGL de kwalificatie ‘hoogwaardig openbaar vervoer’ niet zal kunnen waarmaken. En dat zou de kans wel eens kunnen vergroten van gemeenten en instellingen die met schadeclaims komen.