In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 22 april 2011

Rijnlandroute door Voorschoten

Door Binnert Glastra

regio - De Rijnlandroute wordt door de Oostvlietpolder, Voorschoten en de Papewegsepolder aangelegd. Dat hebben VVD, SP, D66 en CDA met elkaar afgesproken bij de vorming van het nieuwe college van gedeputeerde staten. Hinder van de weg willen ze tegengaan met een extra honderd miljoen euro en een nog onbekend deel van de besparingen op de Rijn Gouwe Lijn.

De nieuwe provinciale coalitie houdt vast aan het voorkeurstracé van het vorige college van gedeputeerde staten, maar zet er meer geld voor opzij. Zij voegt in elk geval honderd miljoen euro toe aan de 97 miljoen die verkeersminister Schultz van Haegen (VVD) onlangs toezegde. Ook gaat nog een onbekend deel van de besparing die gepaard gaat met het schrappen van sneltram Rijn Gouwe Lijn, naar de nieuwe Rijnlandroute.

Met het extra geld wil de nieuwe coalitie zeker stellen, dat de Rijnlandroute in één keer wordt aangelegd. Zij kiest wel voor de versoberde variant waarbij de weg in eerste instantie één rijbaan per richting krijgt en later verbreed wordt. Het nieuwe provinciebestuur denkt echter genoeg geld te hebben om het ontwerp van dat tracé te kunnen verbeteren. Waar en hoe dat zal zijn, is nog onbekend. Aannemelijk is, dat de doorsnijding van Voorschoten en de Papewegse polder (ten zuiden van de Stevenshof) daarbij extra aandacht krijgen.

De nieuwe provinciale coalitie gaat niet langer door met het onderzoek naar de zogeheten Churchill Avenue, een alternatieve route voor de weg, die als tunnel door Leiden Zuidwest voert. Dat het grote bouwbedrijf BAM onlangs beweerde dat alternatief veel goedkoper te kunnen uitvoeren dan de provincie dacht, waarmee het financieel gelijkwaardig werd aan het tracé door Voorschoten, maakt geen verschil meer. ,,Het zijn inderdaad interessante cijfers , zegt Floor Vermeulen van de VVD-Statenfractie. ,,Maar er moeten ook gewoon keuzes gemaakt worden.

De jarenlange Voorschotense strijd tegen wat vroeger de N11-west heette, lijkt nu verloren. Op het lokale gemeentehuis wil men desondanks niet van een zwarte dag spreken. ,,De gemaakte keuze beschouwen wij nog steeds als voorbarig , zo meldt een woordvoerster van wethouder Freddy Blommers. ,,We blijven erbij dat enkele financiële aspecten nog niet goed zijn uitgewerkt. En we blijven ook verwijzen naar de milieueffecten.