(Pers)Bericht

 

Vereniging Vrienden van Vlietland en andere organisaties - 20 april 2018

Brief aan Gedeputeerde Staten en BAM: vordering van het nakomen van afspraken

 

Samen met de andere natuurorganisaties vorderen wij nakoming van de verbintenissen zoals vastgelegd in de basisovereenkomst “Herinrichting Meeslouwerplas  en aanleg geluidwerende voorzieningen”. Deze basisovereenkomst werd gesloten in 2009 tussen de Provincie ZH en BAM Wegen regio west. In deze overeenkomst is een derdenbeding opgenomen.

Dit houdt in dat PZH en BAM  mede ten behoeve van de natuurorganisaties een aantal afspraken met elkaar hadden gemaakt over o.a. oeverherstel, krekengebied en de aanleg van geluidwerende voorzieningen.

Dat de Provincie na 30 jaar nog durft te stellen dat de oeverstabiliteit haar grote prioriteit heeft, is natuurlijk ronduit belachelijk. Maar inmiddels is er wel een begin gemaakt met het herstel.

Dat de Provincie haar afspraken met betrekking tot de geluidwerende voorzieningen niet nakomt is natuurlijk ronduit schandalig. De provincie verzint uitvluchten om onder haar verplichtingen uit te komen. Met als ‘onderbouwing’ een rapportje van Witteveen-Bos waarin onder andere zitbanken met een hoge rugleuning als ‘oplossing’ werden aangedragen.

Zie verder:

brief aan GS vordering nakoming verbintenissen overeenkomst met BAM

brief aan BAM Infra BV vordering nakoming verbintenissen overeenkomst met BAM