Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het  - 30 juni 2010

Gemeente tegen open tunnelbak

Voorschoten in verzet

Door Herman Joustra

Voorschoten - Voorschoten probeert met man en macht de aanleg van een versoberde Rijnlandroute te voorkomen. Zo heeft zij een petitie online gezet - die via het internet is te ondertekenen - waarin zij Provinciale Staten oproept om niet in te stemmen met het voorstel van een 'kaal' tracé.

De petitie (rijnlandroute.petities.nl  [Stichting: link gecorrigeerd]) die ook in de bibliotheek ligt, wordt vrijdag aangeboden aan de statencommissie die dan vergadert over de uitkomsten van het bestuurlijk overleg over de financiering van de Rijn Gouwe Lijn en de Rijnlandroute.

Ook heeft Voorschoten samen met Wassenaar en Leidschendam-Voorburg in een brief een gezamelijk standpunt opgesteld [Stichting: link], waarin zij haar mening nog een keer verduidelijkt. De slimste optie voor de Rijnlandroute is om eerst een paar urgente verkeersproblemen op te lossen, voordat definitief voor een van de tracés wordt gekozen. Dat levert bedenktijd op en dus, met het oog op de huidige kabinetsformatie, kansen op een beter tracé dan waarvoor nu dreigt te wroden gekozen, zeggen de drie.

Zij vrezen dat de provincie kiest voor een sobere variant omdat er onvoldoende geld voor handen is: een weg met minder rijstroken en met een open tunnelbak door Voorschoten. Ook wordt dan de aansluiting op de A4 uitgesteld. Een tijdelijke verbinding door de Oostvlietpolder, tussen Ruropaweg en Voorschotenseweg, moet voor die aansluiting zorgen.

Nee, zeggen de drie gemeenten. Los nou eerst de problemen op bij de Lammebrug en Lammenschansplein en bij de verkeersknoop Leiden-West. En verdubbel de Tjalmaweg. Hierna is het nog steeds mogelijk om kiezen voor het tracé door Voorschoten met een 600 meter lange tunnel bij landgoed Berbice. Of voor het Churchill Avenue.

Het standpunt staat ook haaks op het standpunt dat het dagelijks bestuur van Holland Rijnland onlangs formuleerde [Stichting: link] het samenwerkingsverband van vijftien regiogemeenten waartoe ook Voorschoten behoort. Dat standpunt houdt in dat er in eerste instantie, een kale Rijnlandroute aan te leggen. Mocht er later meer geld beschikbaar zijn, dan zou de route alsnog kunnen worden aangepast en verbeterd.

Voorschoten wil nog niet op dit standpunt reageren. Dat doet zij vandaag, tijdens een vergadering van Holland Rijnland.