Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Bestuursrechtadvocaat - 'RGL gaat op kosten provincie'

DOOR BINNERT GLASTRA

LEIDEN - De provincie zal de Rijn Gouwe Lijn (RGL) door Leiden zelf moeten betalen. Het dreigement van gedeputeerde Asje van Dijk dat de gemeente eerder toegezegde bijdragen moet ophoesten, is een loos dreigement. Dat stelt de Leidse bestuursrechtadvocaat Willem van der Werf. "Er is geen enkele wettelijke mogelijkheid om Leiden een deel van de kosten in de maag te splitsen."

Het nieuwe stadsbestuur wil niet langer meewerken aan de Rijn Gouwe Lijn door Leiden. In het provinciehuis staat men inmiddels op de achterste benen. Provinciale staten hebben Van Dijk opgeroepen om alle nodige maatregelen te nemen om Leiden op de knieën te dwingen. Volgens Leidenaar Van der Werf, werkzaam bij Van der Feltz advocaten in Den Haag, blaast de provincie wel erg hoog van de toren. Na het referendum in 2007 hebben Leiden en de provincie nieuwe overeenkomst gesloten. Daarin is afgesproken dat de RGL niet via de Breestraat, maar via: Hooigracht en Langegracht loopt. In ruil daarvoor zou de provincie meebetalen aan de Ringweg-Oost  en een betere ontsluiting van het Bio Science Park. "Op het eerste oog lijken de gemaakte afspraken keihard", zegt Van der Werf. "Maar uit de rechtspraak blijkt dat bestuursovereenkomsten tussen overheden minder snel kunnen worden afgedwongen dan overeenkomsten tussen burgers onderling. De uitslag van de raadsverkiezingen en het coalitieakkoord zijn een niet te miskennen nieuw gegeven dat Leiden en de provincie terug aan de onderhandelingstafel dwingt."

Mochten nieuwe onderhande­lingen op niets uitlopen, dan kan de provincie de RGL door de bin­nenstad afdwingen met een zogeheten inpassingsplan. "Leiden kan zich in dat geval niet meer bij de bestuursrechter verzetten tegen een tracé door de Breestraat. De crisis- en herstelwet heeft gemeenten die mogelijkheid ontnomen. Leiden en zijn bewoners kunnen de aanleg wel nog met enkele jaren vertragen als de provincie gronden moet gaan onteigenen. Het dreigement dat Leiden een rekening van 100 miljoen euro tegemoet kan zien, moet niet al te serieus worden genomen. Er is geen enkele wettelijke mogelijkheid om Leiden een deel van de kosten in de maag te splitsen. De provincie zal de lijn volledig zelf moeten financieren."

Van der Werf verwacht wel dat de provincie het Leiden op ande­re fronten lastig zal maken. "Dat de bijdragen voor de Ringweg­Oost en het Bio Science Park worden ingetrokken (37,5 van die 100 miljoen, red), is begrijpelijk. Als Leiden zich niets aantrekt van eerder gemaakte afspraken, dan hoeft de provincie dat natuurlijk ook niet te doen." De provincie overweegt ook financiële toezeggingen voor andere projecten niet na te komen. "Dergelijke sancties zijn buitenproportioneel. Daar is niemand bij gebaat, zeker niet in crisistijd."

Terug naar 

Terug naar