Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Provincie klaar met praten

'Nota 100 miljoen bij strijd RGL'

DOOR BINNERT GLASTRA

LEIDEN - Een rekening tot 100 miljoen euro én een tram door het centrum. Dat is Leidens lot als de gemeente pro­beert sneltram Rijn Gouwe Lijn (RGL) tegen te houden. Dat liet gedeputeerde Asje van Dijk (CDA) gisterochtend weten tijdens een provinciaal spoeddebat over het Leidse voorne­men. Hij wil niet opnieuw over alternatieven gaan praten.

Heel verrassend was het niet, het door GroenLinks aangevraagde spoeddebat in provinciale sta­ten. Gedeputeerde Van Dijk liet de afgelopen tijd al vaker weten dat hij het uiterst onbehoorlijk vindt dat Leiden ondanks geslo­ten overeenkomsten, wil gaan strijden tegen de geplande light-railverbinding die ook het Leid­se centrum aandoet. En ook bij provinciale staten is een grote meerderheid voor de RGL.

De tijd van dialoog is voor­bij", liet Van Dijk D66'er Gert­Jan Wenneker weten op diens herhaaldelijke verzoek om toch met Leiden te gaan praten over mogelijke alternatieven. "Ik be­gin ook niet meer aan het onder­zoeken van alternatieven." De Leidse weigering kan tot 2 jaar vertraging opleveren en dat wil Van Dijk voorkomen. De lijn komt er wat hem betreft zo snel mogelijk en om dat te bereiken zal hij alle mogelijke wettelijke middelen benutten. Zo zijn daar de recent aangenomen crisis- en herstelwet die bezwaarmogelijk­heden van lagere overheden in­perkt en de lokaalsporen- en tramwegwet die gedupeerden verplicht rails over hun grondge­bied te accepteren. Bovendien is er een nieuwe Wet ruimtelijke or­dening die de provincie meer macht geeft om de tram ook zon­der medewerking van een ge­meente over haar grondgebied aan te leggen.

Volgens Van Dijk kan Leiden een rekening tegemoet zien tus­sen de 70 en 100 miljoen euro. Al­le gemaakte en te maken extra kosten wil hij op de gemeente verhalen en de door de provincie bij onderhandelingen toegezeg­de 37,5 miljoen voor twee andere projecten kan zij vergeten. Lei­den hoeft ook niet te denken dat zij af is van de eerder beloofde ei­gen bijdrage aan de RGL. "Die 33 miljoen zullen we ook vorderen. Dat is geen voordeeltje voor Lei­den", aldus Van Dijk.

Terug naar 

Terug naar