Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

 

Uit het 

Stichting over Rijnlandroute

"Rapport deugt niet"

DOOR HERMAN JOUSTRA

VOORSCHOTEN - De argumenten om de noodzaak van een Nieuwe Rijnlandroute aan te tonen, deugen van geen kant. Dat stelt de stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland.

De stichting vindt het 'irreŽel' dat de provincie uitgaat van een enorme groei van het aantal kan≠toren (70 procent in tien jaar). Verder is de stichting het niet, eens met het idee dat er een 'on≠waarschijnlijk grote' uitbreiding van de oppervlakte van bedrij≠venterreinen nodig is en dat de provincie rekening houdt met een gestage groei van het auto≠verkeer. Tegelijkertijd meent de provincie, dat de fiets en het openbaar vervoer nauwelijks zullen worden gebruikt. De kritiek van de stichting richt zich op het milieueffectrapport (MER) dat de provincie heeft gemaakt voor de Rijnland≠route. Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland vraagt zich bovendien af wat de zin is van de milieu-effectrapportage, omdat het rijk en provincie het al eens zouden zijn geworden over het meest geschikte tracť, namelijk een nieuwe weg van de A44 naar de A4, dwars door Voorschoten en langs de Stevenshof naar de N11. De provincie wil nog wel twee andere varianten onderzoe≠ken. Toch vraagt de stichting zich af of 'de hele milieu-effect≠- rapportage daardoor niet een verplicht ritueel wordt, dat al≠leen dient om een vooraf bepaal≠de keuze te legitimeren'. "Ter≠wijl de milieu-effectrapportage juist zou moeten laten zien wel≠ke keuzen er mogelijk zijn als je ook het milieu een volwaardige plaats in de besluitvorming geeft."

De echte problemen kunnen volgens de stichting veel goedko≠per, sneller en beter worden aan≠gepakt met maatregelen op de bestaande N206-route dan met grote nieuwe autowegen, zoals het verdubbelen van de Ir. Tjal≠maweg tussen Katwijk en Lei≠den, het verbeteren van de aan≠sluiting van de Ir. Tjalmaweg en de Plesmanlaan op de A44 en het doortrekken van de Churchill≠laan naar de Europaweg. Volgens de stichting is daar in de MER geen enkele aandacht voor.

De Tweede Kamer beslist op 17 juni over de financiŽle bijdrage voor de Rijnlandroute. Daarvoor heeft de Kamercommissie op 24≠ mei een advies gegeven over de bijdrage. Demissionair minister Camiel Eurlings heeft 422 miljoen euro toegezegd.

 

Terug naar 

Terug naar